Hoppa till innehållet

Bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor

DAGENS ETC. Det låter som en självklarhet att kunna garantera våldsutsatta kvinnor och barn ett tryggt och permanent boende här och nu, men ändå är Feministiskt initiativ ensamma i Stockholms kommunfullmäktige om att förändra förtursreglerna.

Publicerad i ETC 11 mars 2022

År efter år anmäler tusentals kvinnor att de blivit utsatta för våld av en närstående man – och mörkertalet är stort. Bara i år har hittills 13 kvinnor misstänks mördats till följd av våldet. Fortsätter det i denna takt kommer vi nå nya katastrofnivåer.

Sedan Feministiskt initiativ valdes in i Stockholms kommunfullmäktige 2014 har vi satt kvinnor och barns livsvillkor först. När de andra partierna vänder kappan efter högervindarna står vi stadigt på de mest utsattas sida. Vi kämp­ar med och för landets tjej- och kvinno­jourer – inte bara på Internationella kvinnodagen, utan alla dagar. När vi satt i den rödgrönrosa majoriteten 2014–2018 tredubblade vi stödet till tjej- och kvinnojourer, som dagligen möter våldets offer och överlevare. 

Nu går Feministiskt initiativ i Stockholm till val på att införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kommun­en har det yttersta ansvaret för bostadsförsörjning, ändå ser vi att allt fler kvinnor som utsätts för våld tvingas till hemlöshet. Tusentals kvinnor och deras barn tvingas flytta runt i osäkra bostadskontrakt när högerstyret fortsätter sälja ut billiga hyresrätter. Så kan vi inte ha det. 

Efter kommunvalet 2018 lovade den nytillträdda majoriteten, bestående av Allianspartierna och Miljöpartiet, att stödet till vålds­utsatta i staden skulle stärkas. Riktlinjerna sågs över, men två års-regeln, som innebär att den sökande måste ha varit bosatt i Stockholms stad i minst två år, och kravet på skuld­frihet finns fortfarande kvar. Två krav som slår hårt mot den som tvingats fly från Stockholm eller har blivit utsatt för ekonomiskt våld. 

De grönblåa klappar sig själva på axeln för förändringarna som gjorts i förturssystemet under deras styre. De ansvariga politikerna nöjer sig med att endast en tredjedel av våldsutsatta beviljas förtur i Stockholms bostadskö. Men vi vet att ett tryggt boende är nyckeln till ett liv fritt från våld. Ingen som flyr från våld ska behöva välja mellan att bo på gatan eller att bo kvar med sin förövare. 

Därför har vi lagt fram en motion till kommunfullmäktige om att stryka de två kraven samt införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn. En motion som får stöd av såväl Unizon som Roks, Sveriges största paraplyorganisationer för tjej- och kvinnojourer, och en motion som våra partivänner precis drivit igenom i Lund. 

Det låter som en självklarhet att kunna garantera våldsutsatta kvinnor och barn ett tryggt och permanent boende här och nu, men ändå är Feministiskt initiativ ensamma i Stockholms kommunfullmäktige om att förändra förtursreglerna och vilja införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn. 

Josefine. Elin. Athraa. Siri. Sanije. Aline. Beata. De är sju av de minst 14 kvinnor som mördades i Sverige förra året, av en man de var eller hade varit i en nära relation med. Föräldrar har förlorat sina döttrar. Barn har mist sina mödrar. Framtidsdrömmar har slocknat. Sam­hället har brustit i sitt ansvar. 

Mäns våld mot kvinnor är inget nytt, men mäns våld mot kvinnor är inte en naturlag. Nu är det valår, och i september kan vi agera för alla människors rätt till ett liv fritt från våld. 

Paulina Sokolow (Fi)
Förstanamn till Stockholms kommunfullmäktige

Lisa Palm (Fi)
Kommunfullmäktigeledamot i Stockholms stad

%d