Hoppa till innehållet

Därför måste Stockholms stad satsa på fler sommarjobb till unga

Publicerad i Bättre stadsdel 26 juli 2022

Sommarens första månad är förbi. Jag tänker på alla ungdomar som har fått sitt första sommarjobb i år på ett av stadens verksamheter. Som får uppleva känslan av att vara en del av ett nytt sammanhang, utvecklas och få en egen inkomst. En känsla som tyvärr uteblir för allt för många. 

Förra året erbjöd Stockholms stad sammanlagt 9 000 sommar- och feriejobb. Antalet jobbansökningar var dock nästan dubbelt så många. Med nästan 16 000 sökande för i år, och lika många tillgängliga jobb som förra sommaren, är det återigen tusentals ungdomar som förblir utan arbete.

Sommar- och feriejobben för unga är inte bara en viktig insats för deras framtida arbetsmöjligheter, utan också en långsiktig investering för att säkra vår välfärd. Det råder en enorm brist på personal inom samhällsbärande yrken som förskollärare och undersköterska. Feriejobben är en viktig introduktion för att intressera ungdomar att arbeta inom några av kommunens viktigaste ansvarsområden.

LÄS ÄVEN: Debatt: Inför en nollvision för mäns våld mot flickor och kvinnor i Stockholm

Självklart är staden inte den enda arbetsgivaren som erbjuder feriejobb. Staden och stadsdelarna har dock ett större ansvar och en avgörande roll i att möta den ökade efterfrågan för att ge ungdomar goda förutsättningar på arbetsmarknaden inför framtiden. 

Tyvärr har den blågröna majoriteten, med arbetsmarknadsborgarråd Karin Ernlund (C) i spetsen, missat att göra tillräckligt stora satsningar på unga och deras framtid. Hur kan vi då förvånas över den ökade kriminaliteten bland unga när deras möjligheter till jobb och fritidsaktiviteter drastiskt minskar? 

I Sverige förra året var det i snitt 53 000 unga mellan 18-24 år som varken arbetade eller studerade. Coronapandemin har satt djupa spår och har gjort det ännu tuffare för alla unga att få ett jobb eller praktikplats. För unga utrikesfödda kvinnor är det inte bara brist på jobb som är hindret, utan den diskriminering de möter på arbetsmarknaden. 

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, kom ut med en rapport förra året som visar att unga utrikesfödda kvinnor, speciellt de med utomeuropeisk ursprung eller de som bär slöja, drabbas särskilt hårdast på arbetsmarknaden. 

Feministiskt initiativ satsar på större och långsiktiga åtgärder för stadens unga, särskilt för de som riskerar att diskrimineras på arbetsmarknaden. 

Under våra åtta år i Stockholms stadshus har vi prioriterat det antirasistiska arbetet. I en tid då högerextremism har normaliserats är det ännu viktigare att vi visar vägen för ett Stockholm fritt från rasism och hat. Därför går vi till val på att införa ett stadsövergripande program mot rasism – för ett jämlikt och rättvist Stockholm för alla. 

Ett första jobb kan göra stor skillnad – framför allt för ens självförtroende, möjligheter till självförsörjning och bättre livsvillkor. De erfarenheter och kontakter som feriejobb ger är viktiga för framtiden. Därför måste staden säkerställa att alla unga som vill och kan jobba också får jobba. Med ett stadsövergripande program mot rasism kan vi också förebygga och skapa åtgärder mot rasism inom våra verksamheter, inte minst när det kommer till ansökningsprocesserna för de jobb vi erbjuder. 

Att erbjuda fler sommar- och feriejobb, och jobba mot diskriminering, är det minsta vi kan göra för ungas, och därmed hela samhällets, framtid. Som Stockholms feministiska och antirasistiska parti är det för oss en självklarhet. 

Antonia Simon(Fi), kandidat till Stockholms kommunval

%d