Hoppa till innehållet

Fi arbetar vidare för ett kvinnoföreningshus i Järva

Feministiskt initiativ i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar in skrivelse om att utreda möjlighet till kvinnohus i järvaområdet.

– Vi menar att behovet av mötesplatser för kvinnor och kvinnoföreningar är så stort att stadsdelen Spånga-Tensta behöver inrätta ett kvinnoföreningshus för kvinnor och tjejer. Här kan nattvandrande mammor, lokala kvinnoföreningar och tjejnätverk samlas för att organisera sig och stärka varandra, säger Karin Ploen (Fi), gruppledare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

En viktig målsättning i stadens jämställdhetsprogram, liksom de övergripande jämställdhetsmålen för Sverige, är att stärka kvinnors makt och inflytande. Feministiskt initiativ föreslår därför att ett kvinnoföreningshus öppnas i Järva där nattvandrande mammor, kvinnoföreningar och sociala företag inriktade mot kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden kan samlas.

– Eftersom särskilt kvinnor som inte är födda i Sverige står längre från arbetsmarknaden än andra grupper, är mer utsatta för diskriminering och har svårare att göra sina röster hörda i samhället, menar vi att det är av vikt att göra en särskild satsning på kvinnorna och kvinnors organisering i stadsdelen – i synnerhet i områdena Tensta och Hjulsta, säger Karin Ploen (Fi).

%d