Hoppa till innehållet

Fi: Expertskatten innebär en omfördelning från underbetalda kvinnor till rika män

Förslag om expertskatten förväntas förlängas, en skattelättnad som till 80 % har nyttjats av redan högbetalda män. Feministiskt initiativ i Stockholm motsätter sig detta och vill istället att pengarna ska gå till välfärdens kvinnor och stanna i kommunen.

Expertskatten innebär att 25 procent av lönen för utländska företagsledare, experter och forskare är fri från skatt de första tre åren i Sverige. Nu vill regeringen förlänga tiden för expertskatten till att gälla i fem år vilket kommer innebära 120 miljoner kronor mindre till kommunerna per år. Skatten ska stärka Sveriges konkurrenskraft men i finansdepartementets eget underlag är fördelarna diffusa.

”Varenda krona behövs till äldreomsorgen i kommunen. Expertskatten blir i praktiken en omfördelning från underbetalda kvinnor i välfärden till rika män, det kan aldrig vara rätt men är särskilt anmärkningsvärt i kölvattnet av en global pandemi.” säger Lisa Palm, ny gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms Stad.

Nästa vecka tar Stockholm stads styre beslut i sin hållning men i finansdepartementets egna skrivelser framkommer det att förslaget kan leda till ökade inkomstskillnader i Sverige och ha en negativ effekt på den ekonomiska jämställdheten.

”Nu hoppas vi att Anna König Jerlmyr står upp för kvinnorna i äldreomsorgen. Det räcker inte med tack och applåder, vår välfärd behöver mer resurser.” säger Lisa Palm.

Kommunstyrelsen i Stockholm förväntas fattas beslut i nästa vecka om sin hållning till remissen och förslaget kan komma att ingå i regeringens budgetproposition för 2021. Feministiskt initiativ kommer att motsätta sig förslaget genom ett yttrande till kommunstyrelsens beslut. 

%d