Hoppa till innehållet

Fi i Stockholm vill ha kortare arbetsdagar och gratis mensskydd i skolan

Publicerad i Dagens Nyheter 24 augusti 2018

Feministiskt initiativ i Stockholm vill ha kortare arbetsveckor för kommunanställda. Dessutom vill partiet inte hyra ut kommunal mark till nazistiska organisationer.

Feministiskt initiativ i Stockholm har suttit i den styrande rödgrönrosa majoriteten den senaste fyra åren. Nu har partiet lanserat sitt valmanifest inför kommunvalet den nionde september.

Partiets fokus ligger på satsningar för barn, kvinnor inom välfärden, ensamstående föräldrar, hbtq-personer, våldsutsatta och nyanlända.

Fi vill till exempel satsa på fler stadsdelsmammor, alltså kvinnor som arbetar uppsökande med att lotsa nyanlända kvinnor in på arbetsmarknaden. 2017 lades sex miljoner på satsningen och partiet vill fördubbla antalet stadsdelsmammor under kommande mandatperiod.

Bland annat vill partiet att våldsutsatta som bor på skyddade boenden ska ha förtur i den kommunala bostadskön.

Läs också: Fi vill ha boende för pojkar som utsatts för hedersrelaterat våld

– Om man har flytt ska man inte behöva vända tillbaka för att man inte har någonstans att bo, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholm.

Partiet vill bland annat ha gratis mensskydd för skolungdomar, rätt till fritids upp till årskurs 6 för alla barn och krav på att alla skolor har en plan för hedersrelaterat våld och förtryck.

Utöver det går partiet också till val på att förbjuda nazistiska organisationer från att hyra kommunal mark eller kommunala lokaler. Dessutom vill partiet inrätta ett lärarnätverk mot rasism och extremism.

– Det handlar om att vi vill ha konkret politik för att rasism och extremism inte ska få fäste i Stockholm, säger Anna Rantala Bonnier.

Partiet vill inrätta ett särskilt boende för män som utsatts för hedersrelaterat våld och dessutom införa vad man kallar för en hedersgaranti. Det innebär att personer som utsatts för hedersvåld ska ha rätt till att möta en certifierad socialtjänstmedarbetare med specialkunskaper om hedersrelaterat våld.

– Vi vill certifiera socialtjänsten så när man söker hjälp för hedersrelaterat våld ska man få en person som har rätt utbildning och kunskaper, säger Anna Rantala Bonnier.

Dessutom vill Feministiskt initiativ ha en arbetstidsförkortning inom den kommunala verksamheten. Men Anna Rantala Bonnier vill inte svara på hur korta dagarna ska vara.

– Då kan det handla om sex timmars arbetstid. Men vi går inte till val på sex timmars arbetstid den här mandatperioden, utan arbetstiden kan sänkas i flera steg, säger Anna Rantala Bonnier.

%d