Hoppa till innehållet

Fi: Inför nytt boendestöd för ensamstående föräldrar

Många ensamstående föräldrar har svårt att få ihop livspusslet och vardagen med småbarn. Idag finns det inte någon form av praktiskt boendestöd eller hjälp, som motsvarar det boendestöd som exempelvis erbjuds psykisk sjuka eller missbrukare, för ensamstående föräldrar. Det gör det väldigt svårt för socialtjänsten, som oftast är inkopplad, att stötta familjer där behoven är både praktiska och emotionella.

Därför har Feministiskt initiativ i Stockholm lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta ett nytt boendestöd för ensamstående föräldrar.

– Vi ser att många av dessa ensamstående föräldrar är mammor som varit utsatta för våld eller hot av sin partner och därför behövt fly med sina barn för att undkomma våld och av den anledningen helt saknar nätverk. Vissa av dem har tidigare levt isolerat eller har kortvarig anknytning till Sverige, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare i socialnämnden för Fi Stockholm.

Det nya boendestödet kan innefatta enklare praktiska stödinsatser med varje förälder och familj som utgångspunkt. Till exempel hjälp med handling, att ta barnen till fritidsaktivitet eller kortvarig barnpassning för att föräldern ska kunna gå på föräldramöte eller arbetsintervju.

– Vi tror att det här verkligen kan underlätta vardagen för dessa familjer, och också stärka föräldraförmågan. Det rör sig ofta om familjer med många barn och stora behov. Om rätt hjälp och stöd ges i tid kan det på sikt förebygga att större och mer omfattande insatser behöver göras längre fram, säger Anna Rantala Bonnier.

%d bloggare gillar detta: