Hoppa till innehållet

Fi: Kraftsamla för att stoppa våldtäkter mot barn

Den senaste månaden har antalet anmälda våldtäkter och sexualbrott ökat jämfört med samma tid föregående år och en stor del av denna ökning utgörs av anmälda våldtäkter mot barn. Efter sommaren larmade såväl Bris som tjej- och ungdomsjourer om ett ökat tryck på deras stödverksamheter. Agenda 2030 har ett mål om att eliminera allt våld mot barn och nu måste arbetet trappas upp. Feministiskt initiativ vill att staden kraftsamlar för att få stopp på våldtäkterna mot barn.

– Vi behöver akut se till att nattvandrare och fältassistenter får resurser att utöka sin aktivitet. Sedan måste det inrättas en särskild handlingsplan i staden för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp och våld mot barn kopplat till den nya nationella strategin mot våld mot barn som regeringen planerar för, säger Lisa Palm, gruppledare för Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ har sedan tidigare lyft frågan om våld och sexuella övergrepp mot unga. Det är oacceptabelt att barn och unga utsätts och politiken måste ta ett helhetsgrepp kring frågan. Genom att akut avsätta resurser till nattvandrare och fältassistenter ökar tryggheten. Staden har sedan tidigare antagit ett barnrättsprogram, som nu bör kompletteras med en handlingsplan som kopplar an till den nationella strategi.

– Flickor och kvinnor kan inte garanteras sin säkerhet, i såväl offentligheten som i hemmet. Vi förväntar oss att polisen gör allt de har i sin makt för att lagföra de män som begår dessa våldtäkter mot barn och kvinnor. Vi som kommun måste agera med våra medel, säger Lisa Palm.

%d