Hoppa till innehållet

Fi: Slopa tillväxt som övergripande mål i Stockholm stad

Takten i klimatarbetet måste öka. Pandemiåret 2020 ledde till en större utsläppsminskning än förväntat, men prognosen är fortsatt att vi nu har sju år på oss att få helt stopp på utsläppen för att nå 1,5-gradersmålet. Feministiskt initiativ i Stockholm föreslår därför att stadens tillväxtmål ska ersättas med mål om hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

– Ska vi verkligen göra skillnad måste vi sluta jaga tillväxt, och istället sätta hållbarheten först. Vår planet tål helt enkelt inte den belastning en ständigt växande ekonomi ger, säger Malin Ericson, gruppledare i trafiknämnden.

I stadens högst styrande dokument, budgeten, är det övergripande målet att uppnå en hög tillväxt. Samtidigt efterlyser klimatforskare världen över systemförändringar. Feministiskt initiativ vill med sitt förslag att politiken ska gå i den riktning som forskningen efterfrågar.

– Det är som att slänga bensin på ett brinnande hus att ständigt sträva efter hög tillväxt. Vi måste göra radikala förändringar för att på riktigt kunna ställa om, säger Malin Ericson.

Feministiskt initiativ har i en motion föreslagit att stadens tillväxtmål ska ersättas med mål om hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

%d