Hoppa till innehållet

Fi: Stärk socialtjänsten och ge mer information till föräldrar

Segregationen är en av orsakerna till kampanjen mot socialtjänsten. Nu måste sociala myndigheter förankras i närområdet och bli bättre på att upplysa föräldrar om svensk lag och stödja dem i deras barnuppfostran, skriver Feministiskt initiativ i Stockholm.

Publicerad i Dagens Samhälle 22 februari 2022

Under de senaste veckorna har det rapporterats om den internationella desinformationskampanjen mot Sverige och våra myndigheter. Socialtjänsten anklagas för att tvångsomhänderta muslimska barn på felaktiga grunder. Det är ett allvarligt demokratiskt problem när myndigheter som har i uppgift att ge stöd till barn och familjer svartmålas och misstänkliggörs. Det leder till att människor räds över att söka hjälp och därmed inte får den stöd de behöver och har rätt till.

Därför är det oroväckande att se hur högerblocket på ett ovärdigt sätt utnyttjar desinformationskampanjen för att demonisera redan utsatta grupper i samhället. I Sveriges radio påstår Liberalernas ledare Nyamko Sabuni att klan- och nätverksmedlemmar nu söker sig till arbeten inom socialtjänsten och polisen samt utbildar sig till advokater för att infiltrera och skydda nätverkens intressen. Att attackera människor med utomeuropeiskt ursprung som tar anställning vid myndigheter inte bara misstänkliggör dessa människor ytterligare, utan försvårar arbetet med att nyansera kunskapen om och inom de svenska myndigheterna.

Att spä på den splittring som desinformationen redan skapar hjälper ingen men skadar många. Fokus behöver ligga på hur vi löser utmaningen med varför vissa grupper i samhället har lägre förtroende för socialtjänsten och andra myndigheter än andra. Det låga förtroendet är ett direkt resultat av den utbredda segregationen i Sverige och de ökande klyftorna mellan de som hjälper och de som är i behov av hjälp. 

Kommunala myndigheter är oftast först med att möta människor i behov av stöd och behöver därmed upprustas. Det här är Feministiskt initiativs förslag för att öka förtroendet för socialtjänsten och överbygga klyftorna i Stockholms kommun: 

01.Mer information till nyanlända om de rättigheter och skyldigheter en har i Sverige. Vi behöver se över hur vi möter människor som är nya i landet. Som en del av samhällsorienteringen och SFI behövs undervisning om svensk lagstiftning, upplysning för föräldrar om och stöd i barnuppfostran. Sociala myndigheter behöver vara lättillgängliga och förankrade i närområdet. Dessa behöver också vara en del av människors vardag och inte endast när det uppstår akuta situationer. 

02.Kunskapshöjande insatser inom socialtjänsten och andra myndigheter. Fördomar mot människor med utomeuropeisk bakgrund finns i samhället i stort, även inom socialtjänsten och andra myndigheter. Mer utbildning om kulturer och fler socialarbetare som redan är insatta eller talar språket behövs i arbetet med människor som står långt ifrån det svenska samhället.

03.Förbättrade arbetsvillkor för och mer stöd till socialarbetare. Många som arbetar inom socialtjänsten vittnar om en tung arbetsbelastning och för lite stöd. Personalomsättningen är hög, nedskärningarna är stora och nyutexaminerade socionomer får många gånger ensamma ta avgörande beslut om barns liv. Så kan vi inte ha det. 

04.Mer resurser för att möta behovet. Socialtjänsten har ett enormt ansvar, och behovet är större än de nuvarande resurserna kan hantera. Det försvårar uppföljningsarbetet vilket gör att många familjer hamnar mellan stolarna och problemen de har förvärras. Rättssäkra utredningar och regelbundna uppföljningar är ett måste. 

Alla i Sverige ska kunna lita på att det finns ett socialt skyddsnät som fungerar och fångar upp den som är i behov av hjälp. Socialtjänsten är grunden för en stark välfärd och måste därför vara tillgänglig och likvärdig för alla. Då behöver kunskap höjas, rätt information spridas och resurserna öka för att möta de lagstiftade rättigheter som människor i Sverige har oavsett bakgrund. 

För att stärka integrationen i det svenska samhället behöver vi skapa tilltro till våra myndigheter, inte ytterligare polarisering. 

Paulina Sokolow
Toppkandidat för Fi i i Stockholms kommunval

Poya Ashna
Toppkandidat för Fi i Stockholms kommunval

Hero Rashid
Toppkandidat för Fi i Stockholms kommunval

%d