Hoppa till innehållet

Fi: Starta ett kvinnohus i Järva

Publicerades i Nyhetsbyrån Järva 15 oktober 2021

För att stärka kvinnors organisering i Järva föreslår Feministiskt initiativ att ett kvinnoföreningshus öppnas. Där kan aktiviteter som stärker kvinnors och tjejers egenmakt arrangeras samtidigt som lokala kvinnoföreningar får möjlighet att hyra in sig under ett och samma tak.

– Stockholms styre vill gärna lyfta mammorna i Järvas otroliga arbete, men de lägger inga resurser på kvinnors organisering. Genom ett kvinnoföreningshus kan vi skapa en mötesplats för att lyfta och stärka tjejer och kvinnors makt och inflytande i samhället, säger Lisa Palm, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad.

Kvinnohusets utformning och placering ska tas fram i samråd med kvinnoföreningar i Järvaområdet, och i samverkan Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder.

– När vi träffar mammorna så efterfrågar många en gemensam knytpunkt för de olika verksamheter som drivs av kvinnorna. Ett kvinnohus skulle ge mer tid och möjlighet till att utveckla föreningarnas arbete, och samtidigt öppna upp för träffar och samverkansmöten, säger Lisa Palm.

Ett nytt kvinnoföreningshus i Järva är en del av Feministiskt initiativs budgetförslag för 2022 och är en del av en större satsning på kvinnors organisering.

%d