Hoppa till innehållet

Fi: Stockholm behöver ett stadsövergripande program mot rasism

Stockholms stad har flera program om allt från upphandling till jämställdhet, men inget om rasism. Samtidigt vet vi att rasism skapar stor otrygghet och försämrade livsvillkor för invånare i vår stad. Därför föreslår Feministiskt initiativ att kommunfullmäktige beslutar att ta fram ett stadsövergripande program mot rasism som utformas i samverkan med civilsamhället, och följs upp i stadens ordinarie ledningssystem. Programmet bör ta fasta på både förebyggande och åtgärdande insatser.

– Vi vet att rasism är grund till fattigdom, trakasserier och våld. Vi måste bekämpa rasismen till varje pris. Under den senaste mandatperioden med högerstyret vid rodret har arbetet för mänskliga rättigheter nedprioriteras. Exempelvis har kansliet för mänskliga rättigheter och lärarnätverket mot rasism har lagts ned. Därför vill vi nu att Stockholm växlar upp och tar fram ett strategiskt program mot rasism, säger Madeleine Kaharascho Fridh, gruppledare i kulturnämnden för Feministiskt initiativ.

I organisationen Friends senaste årsrapport framkommer att etnicitet är den vanligaste orsaken till trakasserier bland elever samt att vuxna inte agerar i tillräcklig utsträckning. Stockholm ska vara en stad med goda uppväxtvillkor för alla barn som bor här. Trakasserier och rasism får aldrig normaliserar och bli en del av barns vardag.

– I en tid när högerextremism och vit makt-rörelsen växer, är det ännu viktigare att vi visar vägen fram för ett Stockholm fritt från hat. Många unga organiserar sig i rörelser som exempelvis Black Lives Matter – och politiken måste svara upp med att göra allt vi kan för att bekämpa rasismen, säger Kaharascho Fridh.

%d