Hoppa till innehållet

Fi Stockholm: Höj enprocentsregeln för offentlig konst till två procent

För att bredda området för den offentliga konsten och inkludera grupper i samhället som äldre, unga och personer med funktionsnedsättning, föreslår Feministiskt initiativ en höjning av enprocentsregeln till två procent.

Enprocentsregeln är den del av budgeten som avsätts för offentlig konst vid ny- till- och ombyggnader och har länge tillämpats i Stockholm och andra storstäder. Syftet har varit att garantera konstnärlig kvalitet, en kontinuerlig tillförsel av nya offentliga verk samt se till att staden är en god och pålitlig uppdragsgivare för nya generationer av konstnärer. Feministiskt initiativ föreslår nu en fördubbling av medlen för att stärka den gemensamt ägda konsten i det offentliga rummet, och för att stötta stadens kulturarbetare.

– Stockholm behöver gå före och bredda synen på vad konstnärlig gestaltning är. Konst, arkitektur och omsorg om våra livsmiljöer är det som skapar en storstad för alla att trivas i. Dessutom fungerar konsten utmärkt som utgångspunkt för sociala projekt, inte minst i samarbete med fritidsgårdar, äldreboenden och parklekar, säger Paulina Sokolow, förstanamn för Feministiskt initiativ i Stockholms kommunval.

Bland Feministiskt initiativs prioriterade frågor får kulturpolitiken stort utrymme. Utöver det här förslaget vill Fi bland annat införa kulturhyror för kulturutövare och satsa på ett bibliotekslyft med fokus på skolbiblioteken.

– Feministiskt initiativ är det enda partiet i Stockholms kommun som har en uttalat progressiv kulturpolitik. Vi ser hur högerextrema krafter flyttar fram sina positioner genom attacker mot konsten och dess utövare. Det är en mycket farlig utveckling. Därför vill vi försvara och förstärka kulturens ställning. Den är nyckeln till språk, självförverkligande och ett verktyg mot segregation, säger Paulina Sokolow.

%d