Hoppa till innehållet

Fi Stockholm: Reservera bostäder till undersköterskor

Enligt rapporter har pendlingsavståndet ökat för många samhällsviktiga yrken. På grund av Stockholms bostadsbrist trängs vård- och omsorgsarbetare undan till kranskommuner, vilket bland annat resulterat i förlorade skatteintäkter och ett underskott av personal. Därför vill Feministiskt initiativ reservera bostäder för nyckelfunktioner som undersköterskor.

I flera länder runt om i Europa har det införts permanenta lösningar där ett visst antal bostäder som byggs av allmännyttan reserveras för personer inom vård och omsorg. Feministiskt initiativ vill utreda möjligheten samma typ av förturssystem i Stockholm.

– Alliansens och Miljöpartiets utförsäljning av allmännyttan har gjort att många som arbetar inom lågavlönade och samhällsviktiga yrken, som undersköterskor, inte har råd att bo i Stockholm. Det är ett allvarligt problem, säger Hero Rashid, toppkandidat för Feministiskt initiativ i Stockholms kommunval.

Bostadsbristen i Stockholm har gjort det svårt att rekrytera personal inom vård och omsorgsyrken.

– Bostadsmarknaden är inte tillgänglig för alla. Den avskräcker kompetens från staden, vilket bidrar till den akuta personalbrist vi ser. Därför vill vi dels avsätta lägenheter till de som bär vår välfärd, men också bygga fler hyresrätter med rimliga hyror, säger Hero Rashid.

%d