Hoppa till innehållet

Fi Stockholm: Stärk arbetet mot sexuella övergrepp

Det finns stora brister i stöd till unga tjejer utsatta för sexuella övergrepp. 2021 uppgav endast hälften av flickorna att de fått rätt hjälp. Därför vill Feministiskt initiativ se en särskild satsning efter valet på sexuellt våld riktat mot unga kvinnor och flickor.

– Politiken tappar unga tjejer i arbetet mot mäns våld mot kvinnor trots att var fjärde 18-åring blivit utsatt för sexuella övergrepp. Därför vill vi se kraftfulla satsningar riktat mot flickor och unga kvinnor efter valet, säger Lisa Palm, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms kommunfullmäktige.

Den senaste Stockholmsenkäten visade att nästan varannan tjej i årskurs 9 mår dåligt.

– Att varannan ung tjej i årskurs 9 mår dåligt är alarmerande siffror. Naturligtvis hänger det samman med den utsatthet som finns på sociala medier, skolan och fritiden. Vi behöver stärka upp och ge alla tjejer i staden det stöd de förtjänar, säger Lisa Palm.

Efter kommunvalet vill Feministiskt initiativ Stockholm satsa på att:

  • Öppna en särskild enhet med ansvar för stöd och skydd från våld och sexuella övergrepp
  • Inkludera våld i ungas relationer i stadens föräldrastödsprogram
  • Stärka elevhälsan och införa minst en heltidskurator på varje skola i Stockholm
  • Våldsförebyggande arbete på alla Stockholms förskolor och skolor
  • Hedersgaranti på socialtjänsten – alla unga som möter socialtjänsten ska ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

%d bloggare gillar detta: