Hoppa till innehållet

Fi Stockholms valmanifest 2022: “Vi står på kvinnornas, barnens och de mest utsattas sida”

I dag lanserar Feministiskt initiativ Stockholm sitt valmanifest inför höstens kommunval. Där lyfts förslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor och flickor, stärka välfärden, satsa på klimatet och miljön, bryta segregationen, bekämpa rasism och diskriminering, och stärka kulturlivet.

– Vårt löfte till stockholmare är att vi alltid kommer att stå på kvinnornas, barnens och de mest utsattas sida. I vårt valmanifest har vi konkreta förslag mot rasism och diskriminering och för jämlikhet och jämställdhet. Vi är partiet som aldrig backar på mänskliga rättigheter och vi kompromissar inte med klimatet och miljön, säger Paulina Sokolow, förstanamn för Feministiskt initiativ i Stockholms kommunval.

Feministiskt initiativ Stockholms prioriterade valfrågor:

  • Bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Många kvinnor tvingas välja mellan att bo kvar hos sin förövare eller hemlöshet. Ofta har hon också barn. Feministiskt initiativ vill införa en bostadsgaranti för den som är utsatt för våld.
  • Ta bort avgiften på skyddat boende. Det ska inte kosta att söka skydd från våld. Feministiskt initiativ vill ta bort egenavgiften på skyddat boende i Stockholm.
  • Högre löner och bättre arbetsvillkor för dem som arbetar i välfärden. Välfärdens arbetare, till största delen kvinnor, är de som får samhället att gå runt. Trots det har de alldeles för låga löner och blir sedan fattigpensionärer på ålderns höst. Därför vill Feministiskt initiativ höja lönerna för dem som arbetar i välfärden. Fi vill också förbättra arbetsvillkoren för dem som sliter ut sig i välfärden; ge dem fler kollegor, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön och heltid som norm istället för skattesänkningar.
  • Stoppa utförsäljningen av allmännyttan. Vi säger nej till utförsäljning av allmännyttan. Vi vill ha ett stopp för de utförsäljningar av hyresrätter och samhällsfastigheter som skett under det grönblå styret.
  • Bilfri innerstad och bilfria zoner i ytterstaden. Feministiskt initiativ vill att staden ska sätta människan i centrum, inte bilen. Därför vill de ta efter Paris, Barcelona och Madrid och gå mot en innerstad fri från privatbilism oavsett bilens drivmedel, och införa bilfria zoner i ytterstaden.
  • Inrätta ett samiskt demokraticenter. Feministiskt initiativ föreslår att Stockholms stad startar ett samiskt demokraticenter för att stärka stadens arbete med att öka kunskapen om och motverka diskrimineringen mot Sveriges urfolk.
  • Höj enprocentsregeln för offentlig konst till två procent. Idag har Stockholm en enprocentsregel som anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Feministiskt initiativ vill höja till två procent för att stärka den gemensamt ägda konsten i det offentliga rummet, och för att stödja stadens kulturarbetare.
  • Inför maxtak på barngruppernas storlek i förskolan. Feministiskt initiativ vill att småbarnsavdelningar ska ha max 12 inskrivna barn/avdelning och syskongrupper eller grupper med barn 3-5 år ska ha max 15 barn.
  • Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution. Staden ska arbeta uppsökande och stärka arbetet för att ge skydd, stöd och vård till de som vill lämna prostitution. Feministiskt initiativ vill att Stockholm går före med att inrätta ett exitprogram för vuxna och barn som är utsatta för prostitution, sexuell exploatering eller människohandel.
  • Öppna ett våldspreventivt center i Stockholm. Feministiskt initiativ vill öppna ett våldspreventivt center i Stockholm, för att samordna stadens och polisens strategiska arbete mot våld.

Feministiskt initiativ Stockholms valmanifest 2022 finns att läsa här.

%d bloggare gillar detta: