Hoppa till innehållet

Fi: Vi kräver en beredskapsplan för att hantera det ökande våldet mot kvinnor

I går presenterade Unizon statistik över pandemiåret 2020. Det var ett mörkt år med tydlig coronaeffekt på våldet med ett ökat tryck på kvinno-, tjej-, och ungdomsjourer. Feministiskt initiativ vill nu att Stockholms stad tar fram en beredskapsplan för att möta det ökade våldet mot kvinnor och barn.

– Kvinnor och barn är alltid hårt drabbade i kriser. Jourrörelsen har varnat för vad isolering i hemmen och minskade kontaktytor innebär sedan pandemins början. Och nu kommer statistiken som bekräftar bilden. När tänker styret agera? säger Palm.

Även andra siffror visar på en ökning av förekomst av våld. Antalet anmälningar för misshandel mot en närstående kvinna har ökat med fem procent jämfört med 2019 enligt Brå. I en kartläggning av Dagens Nyheter bekräftar var tredje kommun att de har sett en ökning i förekomsten av våld i nära relationer jämfört med föregående år. I de kommuner och stadsdelar där man inte sett ett ökning finns en oro kring att anledningen kan vara att våldsutsatta isoleras med förövare och inte har möjlighet att söka hjälp. Där väntas en ökning när pandemin väl är över.

– Vi vet också att socialtjänsten är hårt pressade sedan tidigare. Det är anmärkningsvärt att det grönblå styret i Stockholm ännu inte presenterat några särskilda åtgärder för att det ökade våldet i hemmet som pandemin för med sig. Vi vill se en konkret beredskapsplan för stadens arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn, säger Lisa Palm, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholm.

Bland annat bör beredskapsplanen innehålla:

  • Säkerställa att stadens Relationsvåldsteam har förutsättningar att ge hjälp och stöd åt det ökade antalet våldsutsatta
  • Längre placeringar på skyddat boende genom att tilldela resurser vid ökade placeringskostnader
  • Ta bort egenavgifterna för skyddat boende, det ska inte kosta att söka skydd
  • Inför en bostadsgaranti och förenkla för våldsutsatta kvinnor att få förtur till bostad
  • Informationsinsatser till samtliga av Stockholms hushåll om vilka stöd- och skyddsinsatser som erbjuds för att lämna en våldsam relation
  • Förstärkning av bidrag till kvinno-, tjej- och ungdomsjourer


Ta del av Unizons pressmeddelande här: https://www.unizonjourer.se/aktuellt/pressmeddelanden/statistik-for-pandemiaret-2020-hogt-soktryck-pa-unizons-kvinnojourer-tjejjourer-och-ungdomsjourer/

%d bloggare gillar detta: