Hoppa till innehållet

Fi vill ha haverikommission om våld i nära relationer

Publicerad i Dagens Nyheter 2 april 2019

Både opposition och de styrande i Stockholms stad vill göra mer i arbetet mot våld i nära relationer. Framför allt måste förturssystemet för bostäder ses över, anser flera partier.

– Vi vill att Stockholm blir först med en haverikommission om våldet, säger Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stadshus.

Minst 2.144 kvinnor i Stockholms stad utsattes för våld i nära relationer i fjol. Antalet har ökat, vilket kopplas till att fler vågar kontakta myndigheter. Efter dokumentären om Josefin Nilsson har frågan fått nytt liv och fler kontaktar Stockholms kvinnojourer.

Sissela Nordling Blanco (Fi), oppositionsborgarråd, menar att staden måste göra mer för att få slut på våldet.

– Stockholm borde bli först med att inrätta en haverikommission om våld i nära relationer. Vi måste undersöka vad som händer och vad som måste förändras. Antalet mördade kvinnor ökade i fjol, säger hon.

Under förra mandatperioden ökade Stockholms stads stöd till kvinnojourer. Staden öppnade även fyra relationsvåldscentrum, dit utsatta, anhöriga och de som själva är våldsamma kan söka sig. Sammanlagt 777 kvinnor har varit i kontakt med dem sen de öppnade.

Feministiskt initiativ vill se över systemet med nödbostäder och förtur. Stockholms stad förfogar i dag över ett antal hyresrätter som utsatta kan bo i under en period. De så kallade SHIS-hemmen erbjuds även till de med sociala problem, ungdomar och nyanlända. Personer med en stark hotbild kan också få förtur i den vanliga bostadskön.

Sissela Nordling Blanco menar att SHIS-beståndet behöver bli större och att fler tilldelas våldsutsatta kvinnor. Hon anser även att de planerade omvandlingarna av hyresrätter kan göra situationen svårare för kvinnorna att lämna.

– Tillgången till lägenheter med hyror som ensamstående mammor klarar riskerar att bli färre på grund av utförsäljningarna. Då hjälper det inte med förtur.

– Hemlösheten bland kvinnor med barn ökar och många blir hemlösa som en konsekvens av just våld, säger Sissela Nordling Blanco, och refererar till en undersökning av Stockholms stad 2017.

Även socialborgarrådet Jan Jönsson (L) anser att förturssystemet bör ses över. Men enligt honom är det viktigaste att få bukt med destruktiva maskulinitetsnormer. Staden utvecklar i dag en utbildningsinsats för skolan om en form av våldsprevention som kallas Mentors in violence protection, MVP.

– Jag tror att normerna verkligen är det viktigaste. Men generellt behöver vi få fler människor att bli aktiva åskådare, att man vågar agera. Jag läste en intervju med Josefin Nilssons syster, där hon säger att det är fint med allt stöd nu men att det var väldigt svårt när våldet pågick, säger han.

Stockholms stad har under våren haft en informationskampanj om våld i nära relation. Under året kommer de även att utbilda 12.000 anställda i frågan.

– Nu gäller det att vi jobbar på med det som är uppbyggd och inte hittar på massa projekt. Det rådde enighet mellan blocken om att öppna upp relationsvåldscentrumen. Polisens arbete behöver också bli bättre. Jag har fått uppgifter om att 14 procent av brotten klaras av. Det är väldigt lågt.

Vad anser du om bostadsomvandlingarnas påverkan på kvinnors situation?

– Det är i begränsade områden som ombildningarna ska genomföras och vi får se hur många det blir. Vi vill via förturssystemet göra det enklare för kvinnor att lämna deras partner som slår.

Socialdemokraterna anser också att mer bör göras. De vill att våldsutsatta ska garanteras en bostad.

– Det är bra att det blivit ett nytt fokus på den här frågan. Vi vill garantera ett skyddat boende för de som behöver det, och få fler övergångsbostäder för utsatta, säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd.

%d