Hoppa till innehållet

​Fi:s budget 2021: ”Stockholm ska vara en välfärdsstad som satsar på kvinnor och barn”

Välfärden och mäns våld mot kvinnor står i fokus när Feministiskt initiativ i dag presenterar sitt budgetförslag för 2021. Det är en budget för att stoppa mäns våld mot kvinnor och våldet på gatan, för en jämlik skola och ett starkt kulturliv.

Skolan får över en halv miljard mer än i de grönblåas budget, arbetet mot mäns våld mot kvinnor förstärks med 70 miljoner och kulturen tilldelas 71 miljoner inklusive ett krisstöd på 45 miljoner när Feministiskt initiativ presenterar sitt budgetförslag En välfärdsstad som satsar på kvinnor och barn.

– Vi vill att Stockholm ska vara välfärdsstad som satsar på kvinnor och barn. Det är kvinnorna inom välfärden som bär oss genom pandemin och får samhället att gå runt, då kan man inte göra som den grönblå majoriteten som skär ner på förskolan och lägger 200 miljoner i besparingskrav på skolan. Istället för nedskärningar och utförsäljningar lägger vi över en halv miljard mer på skolan. Vi satsar på mindre barngrupper och höjda löner för barnskötare, säger Lisa Palm (Fi), gruppledare.

– Vi vet att kulturen går på knäna, ändå väljer majoriteten att bara lägga 10 miljoner i krisstöd. Feministiskt initiativ lägger 45 miljoner på ett krisstöd samtidigt som vi också stärker upp kulturskolan, biblioteken och satsar på konst i det offentliga rummet. Sammanlagt lägger vi 71 miljoner mer på kulturen i vår budget.

– Vi behöver få stopp på våldet, både på gatan och i hemmet. I vårt budgetförslag inför vi en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och kvinnojourerna får extra medel för att stärka upp i pandemins spår. Vi vill att Stockholm tar efter Malmö och inför metoden ”Sluta skjut” för att få stopp på vapenvåldet.

Tio satsningar i Feministiskt initiativs budgetförslag:

  • Bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor
  • Låglönelyft inom välfärden
  • Program mot rasism i staden
  • Införande av bilfria söndagar i innerstan
  • Frukost på schemat testas i skolan
  • Insatser för att nå kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden och dubblering av antalet stadsdelsmammor 27 miljoner
  • Förstärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor på 70 miljoner
  • Kulturkrisstöd på 45 miljoner
  • Förstärkning av för-, grund, och gymnasieskolan med 524 miljoner
  • Bibliotekslyft på 22 miljoner

%d