Hoppa till innehållet

Fler som flyr från våld måste få förtur till bostad

Självklart är det bra att fler våldsutsatta får förtur i bostadskön. Men reglerna gör fortfarande att många i desperat behov av bostad automatiskt får avslag. Förtursreglerna måste ändras, skriver Feministiskt initiativ i Stockholm.

Publicerad i Mitt i 13 oktober 2021

Den grönblå majoriteten slår sig för bröstet för att antalet godkända förturer för våldsutsatta i bostadskön har ökat – från 12 stycken 2020 till 17 stycken 2021.

Självklart håller vi med om att utvecklingen är positiv, men en ökning på fem personer efter ett all time low-resultat förra året anser vi inte värt deras jubel. 

Automatiskt avslag

Tvärtom borde det grönblå styret rannsaka sig själva. Varför har de inte gjort mer för att förbättra möjligheterna för våldsutsatta att få förtur? Faktum är att det finns flera försvårande regler för den som flyr undan våld och är i desperat behov av bostad. 

Feministiskt initiativ vill att den som flyr från våld ska undantas från ”tvåårsregeln” som innebär att den som flytt undan våld – och tillfälligt bosatt sig i en annan kommun – automatiskt får avslag. Det krävs alltså två år av folkbokföring i Stockholm för att få hjälp.

Skuldsättning hindrar

Hittills i år har 28 procent av avslagen berott på just tvåårsregeln. Dessutom anser vi att styret borde uppmana kommunala bostadsbolag att bortse från regeln som kräver skuldfrihet för att beviljas förtur till bostad. Vi vet att många våldsamma män utövar ekonomiskt våld genom att skuldsätta kvinnor, delvis för de inte ska kunna lämna. 

På sikt vill vi se en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och barn. Ingen ska stanna i en våldsam relation i rädsla att bli hemlös. Vägen dit börjar med att förändra förtursreglerna, så att fler kvinnor och barn kan börja ett nytt liv fritt från våld.

Anna Rantala Bonnier, gruppledare socialnämnden Feministiskt initiativ Stockholms stad

Lisa Palm, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholms stad

%d