Hoppa till innehållet

Från gågator till ett bilfritt Södermalm

Staden inklusive Södermalm behöver ta större och mer omfattande initiativ för att minska utsläppen. Biltrafikens föroreningar har länge varit en utmaning för Stockholms klimatarbete. Privatbilismen och biltrafiken måste regleras. Nu har vi chansen att inte bara reducera klimatpåverkan, utan också skapa en tryggare och mer levande stad.

Publicerad i Bättre stadsdel 26 oktober 2021

Nyligen gick Södermalms stadsdelsförvaltning ut med beskedet om att Swedenborgsgatan blir stadens första vintergåta. Efter att ha varit bilfri under flera somrar, ska den nu alltså bli en trygg, upplyst och trevlig vinterplats. Fantastiskt, utropar jag. I somras var både Skånegatan och Swedenborgsgatan sommargågator. Jag säger också, vi kan göra mer!

Den senaste klimatrapporten från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) bekräftar att situationen för klimatet är mycket allvarlig, att arbetet för att bromsa klimatförändringarna går för långsamt och att stora systemförändringar behöver ske för att dämpa konsekvenserna av klimatkatastrofen. Med andra ord: Vi behöver ta radikala initiativ för att påverka hur vi lever och samspelar med varandra och planeten. 

Enligt Stockholms miljöförvaltning minskade utsläppen märkbart under 2020, en konsekvens av pandemin. Vissa dagar har halterna av hälsofarliga avgaser varit halverade, uppger förvaltningen. Det är många som tror att ett skifte till eldrivna bilar är en del av lösningen, men hur länge ska vi sitta och vänta på detta ska ske? Dessutom är tillverkningen av bilar lika klimatskadlig oavsett drivmedel, och den ökade elproduktionen belastar i förlängningen också klimatet.

Feministiskt initiativ i Stockholm har nyligen lämnat in en motion om en bilfri innerstad. Vi anser att det inte räcker med kortvariga punktinsatser, det krävs radikala, omfattande tag i klimat- och miljöarbetet. I motionen föreslår vi att Stockholms stad tar vägen mot en bilfri innerstad stegvis, genom bilfria veckodagar. 

Södermalm, med högsta invånarantalet i Stockholm, kan nu kliva fram och omvandla fler platser till permanenta gågator. Detta ger inte bara en positiv effekt på klimatet, utan innebär också att hundratals parkeringsplatser på gatorna kan användas för andra aktiviteter. Minskandet av bilism i innerstad går hand i hand med skapandet av nya, gröna, kreativa och trygga platser för invånarna. Visst låter det underbart? 

Antonia Simon, ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd (Fi)

%d