Hoppa till innehållet

Idag minns vi Fadime – och fortsätter kampen

Publicerad i ETC 21 januari 2022

DAGENS ETC. 20 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen pappa, men hedersproblemet har inte minskat i omfattning utan ­drabbar hundratusentals svenskar. Samhället måste göra mer, skriver Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ.

Idag, den 21 januari, är det 20 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa. Ett mord som begicks i hederns namn. Endast 26 år gammal togs hennes liv ifrån henne framför sin mamma och sina syskon. 

Fadime Sahindal var inte den första, och tyvärr inte den sista, kvinna vars liv har förlorats eller begränsats till följd av hedersrelaterat våld och förtryck. 20 år efter hennes död uppskattas så många som 240 000 personer leva med hedersnormer i Sverige. Majoriteten av dem är kvinnor och flickor, men även hbtqi-­personer av alla kön samt pojkar och unga män lever under ständigt förtryck från närstående. Pojkar är en grupp som inte har fått tillräckligt med utrymme när det talas om hedersrelaterat våld och förtryck. Även de löper risk för att giftas bort och få sina liv kontrollerade.

I dokumentären ”Arvet efter Fadime – om hedersproblematiken i Sverige”, som publicerades nyligen på SVT Play, framgår det hur ­samhället och politiken har svikit de kvinnor och barn som lever ­under hedersförtryck. Den riktar också kritik mot Feministiskt ­initiativ. Vi vet att Fi historiskt sett inte alltid har uppfattats som tydliga i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Det är något vi beklagar. 

I Stockholm har vi både som del av en rödgrönrosa majoritet 2014-2018 och sedan som ­opposition satt våldet mot kvinnor och barn i ­centrum. Hedersrelaterat våld och förtryck har säregna drag som skiljer sig från annat våld i nära ­relationer och behöver därför ­särskilda insatser för att bekämpas. 

Under vår tid vid makten gjorde vi satsningar på kompetens­höjning hos både socialtjänst och skolpersonal och ökade resurserna till instanser som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom tredubblade vi stödet till kvinno- och tjejjourer i Stockholm samt stärkte unga tjejer och kvinnors möjligheter till egen försörjning och organisering. Vi har också permanentat stadens eget resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Origo, som ger stöd och hjälp till unga som utsätts för hedersrelaterat våld, samt drivit på för att varje skola ska ha en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Men mer behöver göras. 

Vi har länge föreslagit att Stockholm ska öppna ett skyddat boende specifikt för pojkar som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Trots att hbtqi-killar är en särskilt utsatt grupp när det kommer till hedersrelaterat våld, så ställde sig inget annat parti bakom förslaget. Så sent som i onsdags fick vår motion avslag i kommunstyrelsen. Vi är också det enda partiet som driver frågan om bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi vet att ekonomisk jämställdhet och tillgång till egen bostad är en förutsättning för ett liv fritt från våld och förtryck. 

I veckan gick regeringen ut med att de beviljar Sveriges kommuner och regioner (SKR) 25 miljoner kronor för att utveckla kvinno­fridsarbetet med fokus på heders­relaterat våld och förtryck. Det är bra att regeringen prioriterar arbetet mot det hedersrelaterade våldet, men att 25 miljoner ska fördelas mellan landets alla 290 kommuner och 21 regioner är minst sagt otillräckligt. 

I år är det valår. Feministiskt initiativ i Stockholms stad går till val på att motverka alla former av våld och förtryck. Vi arbetar för en stärkt välfärd, mer pengar till det våldsförebyggande arbetet och långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourer. Förutom en bostadsgaranti vill vi också införa en hedersgaranti. Vi vill växla upp kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck och garantera att den som är utsatt får rätt hjälp av skola och socialtjänst. Vi vill också starta Stockholms första skyddade boende för pojkar.

Idag ska vi inte bara minnas Fadime Sahindals tragiska död, vi ska minnas hennes och många andra eldsjälars långa kamp mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Feministiskt initiativ bygger politik där skola, socialtjänst, civilsamhället och stadsplanering samverkar för att göra Stockholm till en tryggare stad för alla. Med Fi Stockholm tillbaka i styret kommer antivåldsarbetet, både i hemmet och utanför, vara högst på agendan. Politiken ska inte längre svika de mest utsatta.

Lisa Palm (Fi)
Gruppledare i  Stockholms stad

Anna Rantala Bonnier (Fi)
Ersättare i socialnämnden i Stockholms stad

%d bloggare gillar detta: