Hoppa till innehållet

Inför en matpeng för fattiga barnfamiljer i Stockholm

Publicerad i ETC 25 juli 2022

En summa på 500 kronor per barn för att dämpa den värsta krisen. Det föreslår Lisa Palm från Feministiskt initiativ som en tillfällig, riktad matpeng.

Rapporterna om barnfamiljer på gränsen är många. Redan innan de höjda matpriserna levde många familjer i ekonomisk utsatthet, till följd av en lång tids nedmontering av välfärdssystemen och en acceleration av utsattheten under Covid-19- pandemins höjd.

Den psykiska ohälsan, våldet och barnfattigdomen har ökat. Så när nu inflationen når sin högsta nivå på trettio år är det inte konstigt att civilsamhället slår larm om den ökande matfattigdomen.

Och det är inte heller konstigt att det är barnfamiljer, särskilt familjer med ensamstående mammor, som drabbas hårdast.

I Aftonbladet berättar småbarnsmamman Maria om hur hon kapat alla utgifter för att ha råd med mat.

I Svenska Dagbladet berättar den ensamstående mamman Angela att hon bara har sju kronor kvar på kontot när hyran är betald.

Deras situationer är inte ovanliga. Regeringens försök att möta de höjda matpriserna är att tillfälligt höja bostadsbidraget – men i verkligheten kommer inte bidraget fram till särskilt många av de fattigaste barnfamiljerna.

Den absoluta majoriteten av alla kommuner väljer i stället att räkna bidraget som en inkomst för de som redan får försörjningsstöd.

Bidraget, som ska komma några av de mest utsatta till gagn, blir alltså bara ett statligt tillskott i kommunkassan.

Klyftorna ökar i Stockholm

Stockholm är särskilt drabbat av segregation. Trots att staden blir rikare fortsätter inkomstklyftorna och barnfattigdomen att öka.

Bland barn till ensamstående kvinnor är den ekonomiska utsattheten nästan fyra gånger så hög jämfört med barn där föräldrarna lever tillsammans.

Gruppen där barnfattig­domen ökat mest är barn till ensam­stå­ende mammor med utländsk bakgrund.

I maj i år fick 7 882 hushåll ekonomiskt bistånd, och bland dessa finns 4 298 barn.

Skriande behov

Därför ser vi ett skriande behov av en särskild, riktad matpeng.

Vårt förslag innebär rent konkret en summa på 500 kronor per barn att söka några månader framåt, för att dämpa den värsta krisen.

Alla Stockholms barnfamiljer med försörjningsstöd kan ansöka om pengen, men socialtjänsten ska också kunna göra individuella bedömningar vid behov.

Under den föregående mandatperioden, när Feministiskt ­initiativ satt med i ett rödgrön­rosa styre, infördes en sommarlovs­peng – ett engångsbelopp som delas ut under sommaren.

Vi föreslår att förslaget utformas efter en liknande modell. Systemet finns redan på plats, därför skulle det gå att genomdriva matpengen omgående. För hjälpen behövs nu.

Men matpengen, liksom alla kortsiktiga bidrag, är bara ett litet plåster på ett större problem.

För att långsiktigt kunna bekämpa barnfattigdomen krävs kraftfulla insatser och social upprustning.

Feministiskt initiativ Stockholm har tidigare föreslagit fler jobb till kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, praktiskt boendestöd för ensamstående mammor och stora satsningar på välfärd och hyresrätter. Med mera.

Motverka fattigdomen

Vårt mål är att motverka den fattigdom som breder ut sig.

Högerpolitiken med utförsäljningar och nedmonteringar som präglat den senaste mandatperioden måste få ett slut.

Stockholm ska vara en välfärdsstad som kvinnor och barn kan lita på. En stad där inget barn behöver gå hungrigt.

Lisa Palm
Gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad

%d