Hoppa till innehållet

Kandidera till uppdraget som nämndeman

Kandidera till uppdraget som nämndeman

Genom våra tidigare mandat i Stockholms kommunfullmäktige har vi året ut nämndemannaplatser i stadens domstolar. Nu ska vi tillsätta en person till Stockholms tingsrätt och två till Solna tingsrätt i fyllnadsval. Uppdraget löper till den sista december 2023.

Kan du söka?
Du måste vara skriven i Stockholms stad och inom Stockholms tingsrätts eller Solna tingsrätts område.

Kolla vilken tingsrätt du hör till genom att skriva in ditt postnummer i rutan i högerspalten här:
https://www.domstol.se/hitta-domstol/allmanna-domstolar/tingsratter/.

Allmänt om uppdraget
Som nämndeman är du allmänhetens insyn och röst i domstolarnas verksamhet. Du är med och dömer i mål tillsammans med en juristdomare och andra nämndemän, vilket ger dig möjlighet till inblick i flera delar av samhället. Nämndemän är med och dömer i alla sorters mål som tas upp i tingsrätten. Det ställer krav på objektivitet och saklighet men kräver inga förkunskaper i juridik. Uppdraget innebär ett stort ansvar och du har ett gott omdöme. Vidare förväntas du vara opartisk och får därför inte låta dig påverkas av dina politiska åsikter.

Inom Feministiskt initiativ erbjuds du också att ingå i ett nätverk med andra nämndemän som sitter på samma uppdrag, för att kunna få stöd och vägledning vid behov då uppdraget stundtals kan vara prövande.

Läs mer om uppdraget här: http://www.blinamndeman.se

Uppdragets omfattning
Som nämndeman förväntas du tjänstgöra minst en gång i månaden. Du har då rätt till tjänstledighet från ordinarie sysselsättning. Utöver det kan du skriva upp dig på fler mål som även sträcker sig över flera dagar, och det är frivilligt. Ersättning för förlorad inkomst utgår samt ett mindre arvode.

Behörighet

Du ska vara …
● svensk medborgare
● folkbokförd inom aktuell domkrets – kontrollera själv att du ingår i någon av de domkretsar vi söker till genom att skriva in ditt postnummer i rutan i högerspalten här: https://www.domstol.se/hitta-domstol/allmanna-domstolar/tingsratter/
● minst 18 år.

Dessutom får du inte …
● vara försatt i konkurs
● vara satt under förvaltarskap
● ha ett yrke som domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman, advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol.

Lämplighet
● Laglydnad. Utdrag ur belastningsregistret görs av domstolen.

Ansökan
Gör din ansökan här: https://forms.gle/1p6eUZu7jKLtFUEB9
Ansökningstiden går ut 20 november och val kommer att ske på medlemsmöte i januari. Valberedningen kontaktar dig för en intervju.

Mejla eventuella frågor till stockholm.valberedning@feministisktinitiativ.se.

%d