Hoppa till innehållet

KD bygger luftslott i feminismens namn

Det blir smärtsamt tydligt när mäns våld mot kvinnor diskuteras på bästa sändningstid – partier som KD är anledningen till att vi inte kommit längre, skriver Lisa Palm från Feministiskt initiativ.

”Det finns enorma jämställdhetsproblem. Och de beror inte på patriarkala strukturer, utan snarast på att svensk feminism och svensk politik satsat på helt fel saker.”

Publicerad i ETC 3 maj 2021

Det skrev Sarah Havneraas, tidigare engagerad i antiabortrörelsen och idag ordförande för Kristdemokraternas kvinnoförbund, i en debattartikel i Expressen. Samma person leder partiets pågående försök att etablera vad de kallar för en ”ny sorts feminism” för “verklighetens kvinnor”. De hävdar alltså att det inte är patriarkala strukturer som ligger till grund för ojämställdheten – det är feministernas fel.

När mäns våld mot kvinnor nu diskuteras på bästa sändningstid, blir det smärtsamt tydligt att det är just partier som Kristdemokraterna som är problemet till varför vi inte kommit längre. Den svenska självbilden av Sverige som ett jämställt land har gått för långt, och står i vägen för att kunna genomföra verkningsfulla åtgärder för att stoppa våldet.

Idag är jämställdhet ett så mainstreamat begrepp att alla är för, men ingen vill prata om orsaken till förtrycket. Till slagen, våldtäkterna, morden. Det parti som inte kan erkänna mäns makt i samhället kommer aldrig kunna kalla sig feministiskt eller hindra mäns våld mot kvinnor.

Fem kvinnor på tre veckor har mördats av en närstående man i Sverige, och nära 9 000 kvinnor polisanmälde våld i nära relation under pandemiåret 2020. Och det är feministernas fel, menar KD. Mig veterligen består tjej- och kvinnojoursrörelsen av tusentals feminister från norr till söder, öst till väst, som varje dag arbetar med att skydda och hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn. Det är djupt ohederligt och rent ut sagt förjävligt att göra en sådan historieförvanskning av feministers arbete.

Jag ställer mig frågande till varför partiet ens vill ta feminismen i sin mun, när de samtidigt lägger skulden för ojämställd­heten på just – feminister. Vilka är egentligen de krafter som Krist­demokraterna menar skulle bidra till ett mer jämställt samhälle? Är det möjligtvis någon av de flera antiabortorganisationer som Sarah Havneraas varit djupt engagerad i?

Men låt mig avsluta med något positivt. Jag håller med Kristdemokraternas kvinnoförbund och Sarah Havneraas på en punkt: svensk politik har satsat på helt fel saker. Till exempel på vårdnadsbidraget, som bidrog till inlåsningseffekter och minskad sysselsättning bland kvinnor. Eller kvinnovården i Region Stockholm som beläggs med sparkrav samtidigt som regionen går med miljardvinst. Problemet är bara att det är Kristdemokraterna som infört politiken.

Kristdemokraternas lilla pr-projekt i feminismens namn är inget annat än ett luftslott. Men så går det när man låter en antiabortlobbyist sitta vid rodret.

Lisa Palm (Fi) Stockholm

%d