Hoppa till innehållet

Nya “Mammarapporten” visar på ett ojämställt Stockholm

På Mors dag släpper Feministiskt initiativ en ny rapport om jämställdheten i Stockholm. Syftet är att få en inblick i kvinnors vardag med fokus på tre utvalda områden: ekonomi, våld och hälsa.

Feministiskt initiativ i Stockholms stad släpper i dag Mammarapporten – vägen mot ett jämställt Stockholm. Rapporten visar på ett ojämställt och ojämlikt Stockholm där klyftorna mellan olika grupper fortsätter att öka.

Livsvillkoren för våldsutsatta kvinnor och deras barn, ensamstående mammor, pensionärer, personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden lyfts särskilt i rapporten. Genom att peka ut vilka utmaningar som Stockholm har för att uppnå jämställdhet och jämlikhet är förhoppningen att lättare kunna navigera i arbetet.

– Feministiskt initiativ vill skapa en välfärdsstad som satsar på kvinnor och barn. Det har varit vår prioritet sedan vi valdes in i Stockholms kommun 2014. Med de senaste fyra årens högerstyre kan vi konstatera att vi har långt kvar till att Stockholm ska bli en jämställd stad – och att feministisk politik är vägen framåt, säger Paulina Sokolow, toppnamn för Feministiskt initiativ i Stockholms kommunval. 

Utifrån rapportens sammanställning och resultat presenterar Feministiskt initiativ Stockholm följande 15 förslag på åtgärder:

 1. Inför en nollvision mot mäns våld mot kvinnor
 2. Tillsätt en haverikommission varje gång en kvinna mördas
 3. Inför bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn
 4. Slopa egenavgiften för skyddat boende
 5. Inrätta kvinnofridslotsar för långsiktigt stöd till våldsutsatta
 6. Utveckla det våldspreventiva arbetet på skolor och i fritidsverksamheter
 7. Praktiskt boendestöd till ensamstående föräldrar
 8. Höj lönerna för de som arbetar inom välfärden
 9. Inga sparkrav i välfärden
 10. Bättre arbetsvillkor inom omsorgen: heltid och fasta anställningar som norm
 11. Öppna ett skyddat boende för personer med funktionsnedsättningar
 12. Förkortad arbetstid för att minska sjukskrivningar
 13. Öronmärk arbetsmarknadsinsatser till kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden
 14. Ökad kunskap om diskriminering och rasism i stadens verksamheter
 15. Ingå samverkan med de antidiskrimineringsbyråer som finns i Stockholm

Rapporten går att ladda ner här och kommer att presenteras under Feministiskt initiativ Stockholms Mors dag-firande på Nytorget i Södermalm. 

%d bloggare gillar detta: