Hoppa till innehållet

Rädda Stockholm – med fler hyresrätter som har rimlig hyra

Publicerad i ETC 27 april 2022

DAGENS ETC. Konsekvenserna av utförsäljningar av hyresrätter är ett otryggare Stockholm och en stad som riskerar att tömmas på sina viktigaste funktioner, som slutar att växa och leva och dra till sig unga människor. Den trenden måste brytas, skriver Paulina Sokolow (Fi).

Under de fyra åren i Stockholm med Alliansen och Miljöpartiet har säljfesten av de billigaste hyresrätterna rullat på med full styrka. När målen samtidigt sänks för allmännyttan har vi nått en gräns då personer med kärnfunktioner som sjuksköterskor, vårdare inom äldreomsorg och förskollärare snart inte längre kan bo här. Inte ens alla de poliser som de borgerliga efterfrågar har en rimlig chans. Vi hävdar att vår stad ska ha utrymme för alla människor, oavsett privatekonomi.

Enligt Bostadsförmedlingens hemsida är snittiden för en lägenhet var som helst i Stockholm minst nio år. Alternativet är att ta ett banklån och köpa en bostadsrätt, vilket enligt banklåneinstitutet SBAB kräver en lön på ca 36 000 kronor. Det är en intressant summa, eftersom den ligger runt 10 000 ­kronor över medianlönen för många samhällsnödvändiga yrkesgrupper. Detta beräknat på en heltidslön inom yrken där deltid och visstid är vanligt förekommande. Ingångslönerna är ännu lägre. Medianlönen för kvinnor i Stockholm är cirka 28 000 kronor. Detta är verkligheten. 

Konsekvenserna av utförsäljningar av hyresrätter är ett otryggare Stockholm och en stad som riskerar att tömmas på sina viktigaste funktioner, som slutar att växa och leva och dra till sig unga människor. Dessutom: Hoten om marknads­hyror är överhängande och på många platser redan genomfört. Renovräkningar fortsätter, trångboddhetens konsekvenser blev akut tydliga under pandemin och våldsutsatta kvinnors bostads­situation har kraftigt försämrat.

Men det behöver inte vara så. Feministiskt initiativ går därför till val på: 

• Ett tvärstopp av utförsäljningar i allmännyttan. Inkomsten till kommunen ger en kortvarig glädje utan långsiktiga sidovinster. Bankerna blir förstås glada, liksom konsultfirmorna, men prislappen för deras glädje får vanligt folk betala. Vi behöver en bostadspolitik som ser bostad som en mänsklig rättighet och inte en vara.

• Höj ambitionen för allmännyttan. Det byggs alldeles för lite och alldeles för dyrt. Vårt förslag om att höja ambitionsnivån från att hälften av nybyggnation ska vara hyresrätter till minst sextio procent har ett viktigt tillägg: De ska vara tillgängliga för folk med låga inkomster. Vi måste sätta ett stopp för bostadssegregationen och bygga bort bostadsbristen med billiga hyresrätter.

• Bostadsgaranti för vålds­utsatta kvinnor och deras barn. Ett tryggt boende är nyckeln till ett liv fritt från våld. Bara i år har minst 13 ­kvinnor mördats till följd av våld i nära relationer. Deras liv hade ­kunnat räddas om de snabbt kunnat få en bostad för sig och sina barn. 

• Höjda löner inom välfärds­yrken. Välfärdens samhällsbärande och kvinnodominerade yrken förtjänar mer än applåder och lovord. Vi vill se ett låglönelyft för de sämst betalda så de har råd att bo och leva i det samhälle de sliter ut sina kroppar för.  

Feministiskt initiativ vill se en mångfaldig inflyttning, en stad för alla och en ny revolution för allmännyttan. Samhällsbärande yrkesgrupper och de redan ekonomiskt utsatta ska inte fortsätta plocka upp notan för högerns marknadsexperiment. Stockholm behöver ett styre som sätter människor före marknaden och trygghet före vinst.

Paulina Sokolow (Fi)
Förstanamn i Stockholms kommunval

%d