Hoppa till innehållet

Riksdagspartierna har övergett antirasismen

Publicerad i Expressen 12 juli 2022

Segregationen fortsätter att öka och varannan utrikes född person har utsatts för rasism det senaste året. Ändå lyser åtgärder mot exkludering och rasism med sin frånvaro bland riksdagspartierna. Det är dags för styrande politiker att ta sitt ansvar i stället för att sparka nedåt, skriver Fi-politikerna Teysir Subhi och Poya Ashna. 

DEBATT. Nyligen släppte Delmos, Delegationen mot segregation, en årsrapport för 2021 om den socioekonomiska boendesegregationens utveckling i Sverige. Det blir myndighetens sista rapport då den behöver läggas ner i samband med den blåbruna budgeten som klubbades igenom i höstas.

Rapportens resultat bekräftar det vi redan har vetat: att åtskillnaden mellan bostadsområden med låg- och höginkomsttagare fortsätter att öka. Fattiga och rika lever och verkar alltmer separerade från varandra i Sverige. I vissa delar av vårt land är skillnaderna stora nog att de leder till fullt olika uppväxt- och levnadsvillkor. Det ser vi som tydligast i våra storstäder som Stockholm och Göteborg.

Segregationen ökar

I de socioekonomiskt missgynnade och politiskt eftersatta områden lever nästan hälften med en låg ekonomisk standard. Rapporten visar också att behörigheten till gymnasiet är 30% lägre i miljonprogramsområdena jämfört med i de välbärgade områdena. Andelen som lyckas ta en gymnasieexamen uppgår i genomsnitt till cirka 40% i miljonprogramsområdena. Det dödliga skjutvapenvåldet, som är en direkt konsekvens av segregationen, tar livet av pojkar så unga så de inte ens har hunnit ta studenten. Gängmedlemmar som rekryteras i tioårsåldern har nu blivit norm. 

Gapet mellan de som har det gott ställt och de som går på knäna blir allt större. Ändå beslutade en majoritet av riksdagspartierna att lägga ner den enda myndigheten med uppdrag att minska segregationen. Istället väljer det högerkonservativa blocket att fly undan åratal av missgynnsam politik mot förorter genom att peka fingret mot invandringen som den yttersta orsaken till den ökade segregationen. När de missar målet helt kan en undra om de siktar på ett annat mål än ett jämlikt och inkluderande samhälle? 

Även vänsterkanten jagar SD-väljare

Segregation är ett relationellt tillstånd där olika parter distanseras från varandra. Det föder utanförskap och förstärker utsattheten för bland annat rasism. Stiftelsen Expos senaste undersökning visar att varannan person född utanför Sverige har utsatts för rasism det senaste året. Undersökningen framhåller också att upp till 30% av de som svarat på enkäten ställer sig totalt negativa till att bo granne med någon med utomeuropeisk, romsk eller muslimsk bakgrund. 

Ändå lyser debatter om och åtgärder mot exkludering och rasism med sin frånvaro bland riksdagspartierna. Även vänsterkanten har övergett antirasismen för att jaga SD-väljare. Socialdemokraterna skuldbelägger utrikesfödda kvinnor för att de inte får jobb, i stället för att lyfta den diskriminering de möter på arbetsmarknaden. 

Feministiskt initiativ är Sveriges feministiska och antirasistiska parti. Vi grundar vår politik i att strukturella problem kräver strukturella lösningar. För att motverka den ökande segregationen behövs en omfördelningspolitik som satsar på våra förorter, ett jämlikt utbildningsväsende och en icke-diskriminerande bostads- och arbetsmarknad. Det är dags för styrande politiker som tar sitt ansvar i stället för att sparka nedåt. 

Av Teysir Subhi
Partiledare, Feministiskt initiativ och kommunpolitiker i Göteborg

Poya Ashna 
Kandidat för Feministiskt initiativ i Stockholms kommun 

%d