Hoppa till innehållet

Social upprustning minskar grovt våld

Vill vi ha färre mord och färre skjutningar? Det finns en anledning till varför en tolvåring väljer att öppna dörren till kriminalitet före dörren till klassrummet, skriver Feministiskt initiativs Gunno Gunmo, Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier.

Publicerad i Dagens ECT 2 juni 2021

Den moderatledda majoriteten säger sig vilja halvera otryggheten i Stockholm till 2025. Samtidigt står man handfallen inför det faktum att 2020 slog rekord i antalet skjutningar, och därmed var det dödligaste året sedan mätningarna började. Bara i Stockholm mördades 23 personer i samband med vapenvåld förra året. 

I Malmö ser vi en annan utveckling. Kommunen har prisats för sitt framgångsrika arbete med Sluta skjut. De senaste tre åren har det grova våldet visat en tydlig nedåtgående trend. Sprängningar och skjutningar har minskat och antalet personer som deltar i Malmös avhopparverksamhet har ökat.

Nu har regeringen gett Brotts­förebyggande rådet sex miljoner för att sprida metoden till andra kommuner. Redan 2018 var Feministiskt initiativ först ut att kräva Sluta skjut till Stockholm. Men trots uppmaningarna står det still. 

Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet statistik som visar att Sverige bryter mot trenden med minskade skjutningar, som vi ser i flera andra länder i Europa. Tvärtom har vapenvåldet ökat sedan 00-talet. Det ökade våldet de senaste åren har gjort att bilden av det som sker på våra gator blir allt mer normaliserad. Men bakom varje skjutning finns föräldrar som förlorat sitt barn, småsyskon som inte längre har sin storebror kvar i livet, elever som går till skolan nästa dag vetandes att deras klasskompis inte kommer dyka upp. 

De växande sociala klyftorna är en grogrund för en ökad kriminalitet. Att enbart införa Sluta skjut kommer inte räcka. I polisens utpekade särskilt utsatta områden är det inte bara kriminaliteten som sticker ut – så även den utbredda barnfattigdomen, trångboddheten och arbetslösheten. Här ser vi konsekvenserna av en socialtjänst på knäna och nedskärningar inom kultur och fritid. Nedstängda lokala arbetsförmedlingskontor, liksom försäkringskassa och banker.

Nästan hälften av de elever som går i en skola i ett av Polisens utpekade särskilt utsatta områden går ut med ofullständiga betyg som inte räcker till gymnasie­behörighet. Det finns en anledning till varför en tolvåring väljer att öppna dörren till kriminalitet före dörren till klassrummet. Och det vägvalet kan inga poliser eller kameror i världen påverka. Där krävs ett helt annat arbete. Det handlar om social upprustning.

Samma partier som rustat ner välfärden tävlar nu om vem som kan komma med de mest kraftfulla åtgärderna mot kriminalitet. Tidigare i år gick moderaten, tillika Stockholms finansborgarråd, Anna König Jerlmyr ut tillsammans med sin partikollega Johan Forssell och krävde fler poliser till huvudstaden.

Samtidigt lägger Moderaterna, som styr i Stockholm, sparkrav på skolan och skär ner på budgeten för barns kultur och fritid. Partiet bortser helt och hållet från att polisen själva säger att de inte ensamt kan lösa våldet. Det är hela samhällets ansvar. 

Införandet av Sluta skjut är en av de viktiga delar som måste komma till i Stockholm. Den andra delen handlar om sociala reformer. För att alla barn och unga ska känna att hopp och tilltro om sin framtid krävs en politik som står för social upprustning, med långsiktighet i blicken. 

GUNNO GUNMO, LISA PALM OCH ANNA RANTALA BONNIER

GUNNO GUNMO (FI), RÄTTSPOLITISK TALESPERSON, FD LÄNSPOLISMÄSTARE I STOCKHOLMS LÄN, LISA PALM (FI), GRUPPLEDARE I STOCKHOLMS STAD, OCH ANNA RANTALA BONNIER (FI), GRUPPLEDARE SOCIALNÄMNDEN I STOCKHOLMS STAD.

%d