Hoppa till innehållet

Stadsdelsmammor ska ge ökad jämställdhet och minskad segregation

När kvinnor hjälper kvinnor får det resultat. Därför avsätter Stockholm nu 6 miljoner kronor för att anställa så kallade stadsdelsmammor som ska hjälpa kvinnor långt från arbetsmarknaden till etablering. 17 miljoner avsätts i budget 2017 för att öka kvinnor och tjejers makt och inflytande i Stockholm.

– Först när Stockholm är en jämställd stad kan vi bryta segregationen. När kvinnor med utländsk bakgrund står längst från arbetsmarknaden är det där vi måste börja. Vi har stadsdelar där hälften av kvinnorna är arbetslösa. Nu behövs det ny politik för att vända utvecklingen, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare för Feministiskt initiativ Stockholm.

Feministiskt initiativ har inspirerats av andra kommuner och bland annat tittat på Helsingborg som använder sig av så kallade stadsdelsmammor. En modell där kvinnor hjälper invånare i sitt närområde för att motverka social isolering. Stadsdelsmammor har även haft positiv effekt för att skapa trygghet och sammanhållning i området. Nu avsätter Stockholm 6 miljoner kronor för att anställa kvinnor för att hjälpa andra kvinnor att etablera sig.

– När kvinnor hjälper andra kvinnor får det resultat. Kvinnor som själva har erfarenhet av att vara nyanländ i Sverige kan vara en brygga in i samhället. Nu vill vi använda den kompetensen. En feministisk politik för förorten, fortsätter Anna Rantala Bonnier (Fi).

För att bryta segregationen behöver kvinnor och tjejer få makt att forma sina egna liv. Därför fortsätter Stockholm stad satsningarna på att organisera unga, samt avsätter fyra miljoner för att förebygga hedersproblematik och machoideal i stadens skolor. Vi tillsätter också en maktutredning för att kvinnor och tjejer själva ska få formulera sina livsvillkor och komma med förslag på förändringar.

Åtgärder för ökad jämställd och minskad segregationen

  • Jobb till kvinnor för att stärka lokalsamhället
    6 miljoner avsätts för satsningar på kvinnor längst från arbetsmarknaden.
  • Organisera unga i orten
    Fortsatta satsningar på tjejers egenmakt. Totalt avsätts 7 mkr.
  • Förebygga våld och förtryck
    4 miljoner på satsningar i skolan mot hederstänk och machoideal.
  • Låta kvinnor komma till tals – utreda makt och inflytande i orten

%d bloggare gillar detta: