Hoppa till innehållet

Stockholm blir stad mot rasism

Den rödgrönrosa majoriteten har nu höjt ambitionerna om ett Stockholm fritt från diskriminering och beslutat om medlemskap i det nationella nätverket European Coalition of Cities against Racism (ECCAR). ECCAR:s tiopunktsprogram för städer mot rasism ska nu ligga till grund för stadens fortsatta arbete vad gäller rasism och diskriminering. Fokus kommer att ligga både på det interna arbetet i stadens verksamheter och externa samarbeten med andra myndigheter, det civila samhällets olika aktörer samt internationella kunskapsutbyten och nätverk.

– Som majoritetens ansvariga för mänskliga rättigheter gläder det mig att Stockholm ansöker om medlemskap i ECCAR. I samarbete med ideell sektor ska jag nu se över hur vi med gemensamma krafter kan förnya Stockholmspolitiken och stärka stadens arbete mot rasism och diskriminering, säger Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stadshus.

– En stor del av arbetet kommer att handla om förbättringar av stadens egna verksamheter och genom ECCAR får vi ta del av hur andra städer har gjort. För Feministiskt initiativ är det otroligt viktigt att vi tar det här arbetet på allvar när vi ser hur rasismen och fascismen breder ut sig, fortsätter Sissela Nordling Blanco.

MER OM ECCAR
European Coalition of Cities against Racism (ECCAR) är ett internationellt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan städer i frågor som rör frågor om rasism, diskriminering och främlingsfientlighet, bland annat genom konferenser som anordnas vartannat år. Nätverket har för närvarande 116 medlemsstäder från hela Europa. Medlemskap i ECCAR kostar 1 500 euro årligen för städer med mer än 500 000 invånare.

%d