Hoppa till innehållet

Stoppa våldet mot kvinnor – med genuspedagogiken

Publicerad i Expressen 28 augusti 2018

Kritikerna av genuspedagogiken tycks ha glömt att #Metoo någonsin ägt rum.

Arbetet mot våldet och diskrimineringen av kvinnor måste  börja redan i förskolan, skriver Anna Rantala Bonnier och Sissela Nordling Blanco från Fi i Stockholm.

DEBATT | JÄMSTÄLLDHET. Det verkar som att kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor har drabbats av en minnesförlust där #Metoo aldrig har ägt rum. I valrörelsen ägnar sig hon sig åt en intensiv kampanj mot jämställdhetsarbete i skolan. Genuspedagogik kallar hon för genusflum som ska bort. Moderaterna i Stockholm hakar på och vill ta bort arbetet med att bryta stereotypa könsroller ur läroplanen. Har alla berättelser från tjejer om sexuella övergrepp och rena våldtäkter på skoltid redan försvunnit ur minnet? 

I Stockholms kommun har Feministiskt initiativ storsatsat på jämställdhetsarbete i skolan. Vi har gjort det för att det finns ett tydligt samband mellan genuspedagogik och frihet från våld och trakasserier. Vi vet från forskning att unga killar med stereotyp syn på manligt och kvinnligt använder tre gånger mer våld än andra. Vi vet att barn som inte passar in i könsstereotypa mallar lider av psykisk ohälsa och att självmordsfrekvensen i dessa grupper är skrämmande hög.

Har alla berättelser från tjejer om sexuella övergrepp och rena våldtäkter på skoltid redan försvunnit ur minnet?

Högern vill vrida klockan tillbaka

Vi tänker inte låta högern stoppa utvecklingen och dra oss tillbaka till det 1980-tal vi själva växte upp i. Vi ser hur fria barn blir av att växa upp med genuspedagogiken som en självklar del av skolans verksamhet. Det ger barn hundra möjligheter i stället för två. Det gör att barn tidigt lär sig om respekt och självrespekt. Så skapar vi ett jämställt samhälle med lika möjligheter oavsett kön. Så sätter vi stopp för sexuella trakasserier i skolan.


På lokal nivå i Stockholm kan Feministiskt initiativ se till att jämställdhetsarbetet i våra skolor inte tappar fart, oavsett vilka som bildar regering. Det var först när Feministiskt initiativ tog plats vid förhandlingsbordet i Stockholms stadshus som jämställdhetsarbetet tog fart på allvar. Vi har avsatt 10 miljoner kronor årligen för att skolor ska kunna arbeta med jämställdhetsfrågor. Vi har också infört antivåldsarbete på schemat där skolor aktivt motarbetar machoideal, för att killar ska lära sig att lösa konflikter med andra medel än med våld

Målet är att stoppa våld och förtryck

Vårt mål har hela tiden varit att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det har tidigare inte setts som ett samhällsproblem som kan lösas politisk utan som något privat. Men våldet och diskrimineringen mot kvinnor och flickor är ett allvarligt och omfattande problem som måste lösas politiskt. Vi måste faktiskt börja redan i förskolan.

Genuspedagogik handlar väldigt lite om vilka leksaker barnen får leka med. Det handlar om att motverka den samhällsordning där män är överordnade kvinnor. Det handlar i slutändan om frihet från våld och förtryck. För att få stopp på sexuella trakasserier kan vi inte bara behandla symptomen utan måste också ta tag i den bakomliggande sjukdomen. Mäns våld mot kvinnor är nära förknippat med konservativa idéer om kvinnors underordning.    

Ebba Busch Thor vill låta  #Metoo falla i glömska. Vi vill fortsätta styra Stockholm och vi vill fortsätta jämställdhetsarbetet i Stockholms skolor. I kommunen ska klockan inte vridas tillbaka.


Av Anna Rantala Bonnier

Gruppledare för (Fi) i Stockholm

Sissela Nordling Blanco

Ordförande för rådet för mänskliga rättigheter i Stockholm (Fi)

%d