Hoppa till innehållet

Fi: Inför ett mentorsprogram för unga hbtq-personer

Den psykiska ohälsan är livshotande hög bland unga hbtq-personer, i synnerhet hos unga transpersoner. Det politiska styret måste agera för att unga hbtq-personer ska få stöd. Därför lämnar Fi idag in en motion om att Stockholms stad borde införa ett mentorsprogram för unga hbtq-personer.

– Ett mentorskapsprogram kan bidra till bättre självkänsla, till att bryta isolering och ge stöd till unga som får sina liv kringskurna av diskriminering, hot och våld, säger Sissela Nordling Blanco, Gruppledare Fi Stockholm

RFSL Stockholm hade för ett antal år sedan ett mentorsprogram kallat ”HBTQ-kojan”. Mentorerna var volontärer som själva också identifierade sig som hbtq-personer och som matchats för att passa ungdomens behov. Det ligger för närvarande på is på grund av resursbrist. Kommunen måste ta ett större ansvar för unga hbtq-personers hälsa och inspireras av de riktade metoderna som bedrivs av det civila samhället.

– Att få kontakt med en trygg vuxen hbtq-person att spegla sig i kan vara avgörande för att minska känslan av ensamhet och inge framtidstro. Mentorsprogrammet skulle fylla ett tomrum för unga hbtq-personer i Stockholm som inte vet vem de ska vända sig till med funderingar om till exempel sin könsidentitet eller rädslan inför att ”komma ut” för sin familj. Att samtalen förs via internet ger den unga makt över situationen utan att en målsman behöver vara inblandad. Det kan vara avgörande inte minst för hbtq-ungdomar som lever i en hederskontext, säger Sissela Nordling Blanco

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) angav 40% inom gruppen unga transpersoner att de försökt avsluta sina liv någon gång, och 57% att de allvarligt övervägt att ta sitt liv det senaste året.

%d