Hoppa till innehållet

“Under vår ledning har mänskliga rättigheter satts högst upp på agendan”

Publicerad i QX 3 augusti 2018

I QX Opinion skriver Sissela Nordling Blanco (FI) om vad som har gjorts i Stockholm för hbtq-personer hittills under de rödgrönrosas tid vid makten. “Aldrig förr har Stockholm gjort så mycket för att säkra hbtq-personers rättigheter”.

I år går Europride av stapeln i Stockholm. I tider när nationalismen växer är det viktigare än någonsin att vi går samman i försvaret av hbtq-personers rättigheter. Feministiskt initiativ har sedan 2014 styrt Stockholms stad i en rödgrönrosa majoritet. Under vår ledning har mänskliga rättigheter satts högst upp på agendan och ett systematiskt arbete påbörjats för att förbättra hbtq-personers livsvillkor. Vi har inrättat ett kansli för mänskliga rättigheter för att driva arbetet framåt och vi ser att det ger resultat.

Att förbättra unga hbtq-personers livsvillkor har varit prioriterat för oss. Därför har vi höjt kunskapen om normkritik och hbtq bland skolpersonal, ungdomsmottagningar och fritidspersonal. Vi har även påbörjat ett våldsförebyggande arbete i skolan genom mentorsprogrammet MVP som går till botten med destruktiva normer som sexism, homo- bi och transfobi. Vi har stärkt elevhälsan och satsat särskilt på att där ska finnas kunskap om hbtq-ungdomars livsvillkor och hur de bör agera när barn utsätts för våld, hot och förtryck i hemmet.

Vi vet också att behovet av trygga mötesplatser är stort. Därför har vi startat fyra nya hbtq-häng för unga i olika delar av staden samt ökat stödet till RFSL Stockholms mötesplats Egalia. Staden ger numera även stöd till en mötesplats för hbtq-personer med funktionsnedsättning. Till föräldralediga regnbågsfamiljer har det startats egna tider på öppna förskolan i vissa stadsdelar som en följd av ett medborgarförslag.

Vi har börjat kartlägga diskriminering genom stadens medborgarenkäter och brukarundersökningar. Av den upplevda diskrimineringen har hälften av de svarande uppgett att diskrimineringen skett inom kommunens egen verksamhet, vilket pekar på vikten av att ge frågorna en central roll i alla verksamheter. Därför har vi utbildat hundratals chefer om diskrimineringsfrågor och tagit fram en särskild hbtq-diplomering i flera steg för stadens verksamheter.

I december klubbade kommunfullmäktige ett stadsövergripande program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det innebär att alla nämnder och bolag fått i uppdrag att stärka sitt arbete med hbtq-frågor. Programmet stakar ut riktningen för stadens fortsatta arbete.

Aldrig förr har Stockholm gjort så mycket för att säkra hbtq-personers rättigheter, men det här är bara början. Så länge hbtq-personer riskerar våld, kränkningar och diskriminering så har vi jobb kvar att göra. Vi kommer inte nöja oss med mindre än att välfärden är till för alla och hetero- och cisnormen är ett minne blott. Feministiskt initiativ vill i Stockholm fortsätta det arbete som vi påbörjat och utöka det. Under kommande mandatperiod vill vi:

  • Införa diskrimineringsombud på varje skola, med ansvar för att säkra barn och ungas rättigheter samt motverka trakasserier och diskriminering.
  • Inrätta ett skyddat boende för killar som är utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
  • Starta en kommunal hemtjänst med hbtq-profil, för att ingen ska tvingas in i garderoben på ålderns höst.
  • Genomföra ett kompetenslyft om hatbrott i kommunal verksamhet såsom skola, socialtjänst, äldreomsorg och fritidsverksamhet.

Feministiskt initiativ bildades för att vi såg att andra partier kompromissade bort kvinnors, hbtq-personers och andra diskriminerade gruppers rättigheter. Det kommer vi aldrig att göra. Den nionde september är det val. Alla allianspartier tar bort rådet för mänskliga rättigheter och dess kansli i sina budgetförslag. Skulle de komma till makten skulle lokomotivet i stadens hbtq-arbete försvinna och flera hbtq-satsningar därtill. Kommunerna har en avgörande roll för att förverkliga mänskliga rättigheter i praktiken, men det krävs att den politiska viljan finns i maktens rum. Vi ser det som vår främsta uppgift att vara den viljan i Stockholms kommunfullmäktige.

Sissela Nordling Blanco (Fi)
Ordförande i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter Stockholms stad

%d