Hoppa till innehållet

Utrikesfödda kvinnor måste få en riktig chans

Publicerad i ETC 30 maj 2022

Problemet möts med kort­siktiga projekt och tomma löften. Det duger inte. Politiken har svikit. Men så här kan vi göra ­annorlunda för en grupp som står längst från arbetsmarknaden, skriver Hero Rashid (Fi) .

Under de senaste decennierna har en allt tydligare underklass vuxit fram i Sverige. Den består av människor som inte är födda här. Av människor som förblir utan arbete och i samhällets utkant. Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att gapet mellan inrikesfödda och utrikesfödda fortsätter att öka. Förra månaden låg andelen långtidsarbetslösa som är födda i Sverige på 1,6 procent – men motsvarande andel för de födda utomlands var hela 9,6 procent.

Inom gruppen utrikesfödda är det särskilt kvinnor som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är något vi har vetat länge, ändå möts problemet med kortsiktiga projekt och tomma löften. Styrande politiker vägrar se helheten – att detta är en del av den utbredda segregationen som slår hårdast mot kvinnor och unga i våra förorter. Inte minst i Järvaområdet i Stockholm, Sveriges rikaste kommun, där arbetslösheten är som störst.

Jag är född och uppvuxen i Kurdistan men har bott i Järva i över 20 år. Jag vet själv hur hög arbetslösheten är i vårt område och att möjligheten för oss att hitta ett jobb är betydligt sämre än för majoritetsbefolkningen. Det är dock inte den enda utmaningen: vi stöter på ytterligare problem när vi väl tar oss in i arbete.

Allt för ofta möts vi av lågavlönade jobb och otrygga anställningar med obefintliga utvecklingsmöjligheter. Vi får ta emot de jobb som inrikesfödda inte behöver ta men som bär vårt samhälle. Pandemin satte ljuset på välfärdens usla arbetsförhållanden och löner – trots det är situationen densamma.

Politiken har svikit utrikes­födda kvinnor. De gamla partierna tar de människor vars arbete utgör kärnan i vår välfärd för givna. Men vi i Feministiskt initiativ ser verkligheten. Vi ser hur välfärdens kvinnor sliter ut sina kroppar för ett samhälle de knappt har råd att bo och leva i.

Välfärdens kvinnor förtjänar bättre. Långtidsarbetslösa förtjänar bättre. Därför satsar vi på:

Höjda löner inom välfärdsyrken

Lovord och applåder räcker inte – vi går till val på ett låglönelyft för att höja lönerna för de sämst betalda i välfärden.

Öronmärkta jobbsatsningar till kvinnor

Jobbsatsningar i staden måste öronmärkas till kvinnor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Den skeva fördelningen av arbetsmarknadsinsatser måste minska för att stärka den ekonomiska jämställdheten.

Fler stadsdelsmammor med egen erfarenhet av att vara ny i Sverige

Vi drev igenom förslaget om stadsdelsmammor när vi var med och styrde i Stockholms stad i en rödgrönrosa majoritet. En lyckad metod där kvinnor stödjer andra kvinnor. Men fler behövs som kan arbeta uppsökande med att sprida kunskap till kvinnor i deras bostadsområde.

Yrkes- och studievägledning för kvinnor långt ifrån arbets­marknaden

Långsiktiga och särskilda satsningar behöver göras för att möta de specifika utmaningarna som ­utrikesfödda kvinnor står inför, men också för att fånga upp samt utveckla deras befintliga ­kompetens och kunskap.

Kvinnors makt och inflytande ska stärkas

Vi vill införa ett nytt föreningsbidrag till kvinnoorganisationer och starta ett kvinnohus i Järva. Här kan nattvandrande mammor, lokala kvinnoföreningar och tjejnätverk samlas för att organisera sig och stärka varandra.

Politiken behöver en omstart. En ny kraft som står upp för alla i vårt samhälle, inte bara de som är födda här. Feministiskt initiativ är den omstarten. Vi sätter makten i kvinnors händer.

Hero Rashid (Fi)

Toppkandidat för Feministiskt initiativ i Stockholms kommunval

%d