Hoppa till innehållet

Åtta år i Stockholms stadshus

Efter valet 2014 flyttade vi in i Stadshuset!

Åtta år av feminism i praktiken

Feministiskt initiativ Stockholm är en kommunförening inom Feministiskt initiativ. 2014-2022 var vi det yngsta partiet i kommunfullmäktige och bedrev progressiv politik för Stockholms stad. När de äldre partierna använder feminism som en krydda, gör vi feminism i praktiken och ser till att ett intersektionellt perspektiv genomsyrar all vår politik.

I kommunen lyfte vi konkreta åtgärder för ett klimaträttvist Stockholm, utan att tumma på jämställdheten och jämlikheten. För ett inkluderande och demokratiskt samhälle – med hållbarhet, välfärden och allas lika värde i fokus!

Efter valet 2022 fick vi lämna kommunfullmäktige och är idag ett gräsrotsparti. Vi samlar kraft för att komma tillbaka nästa val och fortsätta kampen för ett feministiskt och antirasistiskt Stockholm!


Fyra år vid makten 2014-2018

Mellan 2014-2018 var Feministiskt initiativ Stockholm med och styrde staden i en rödgrönrosa majoritet. Vi kämpade för att sätta stopp för våldet, förbättra arbetsvillkoren för kvinnor inom välfärden och ge ungdomar i förorten jämlika livschanser.

Det rödgrönrosa styret debuterar! Vår tidigare gruppledare Sissela Nordling Blanco till vänster tillsammans med V, S och MP.

Detta genomförde vi:

 • Tredubblade stödet till stadens kvinno- och tjejjourer
 • Skapade nya jobb för kvinnor långt från arbetsmarknaden
 • Stoppade utförsäljningen av allmännyttan
 • Införde kunskap om normkritik och jämställdhet i förskolan och skolan
 • Skapade nya mötesplatser för tjejer och hbtqi-ungdomar
 • Ökade kunskapen om sexuella trakasserier och hedersrelaterat våld och förtryck
 • Höjde lönerna för anställda i kvinnodominerade yrken
 • Ökade stödet till lokala föreningar och kvinnoorganisationer
 • Startade ett kvinnohistoriskt museum
 • Startade Agenda 2030 rådet för mänskliga rättigheter och stadens arbete med de globala hållbarhetsmålen
 • Satte igång våldsförebyggande arbete i Stockholms skolor
 • Utbildade hundratals chefer om rasism och diskriminering
 • Införde ekonomiskt bistånd till papperslösa familjer och skyddat boende för papperslösa våldsutsatta kvinnor
Feministiskt initiativ Stockholms senaste gruppledare Lisa Palm i Stadshuset

Mer makt i kvinnors händer

Vi lägger pengarna där de behövs! Vår oppositionsbudget för Stockholms stad fokuserar på bilfria zoner, jämställda löner, våldsförebyggande arbete på gator och i hemmet, kvinnors organisering och stora satsningar på skola och fritid.

Viktiga förslag i Feministiskt initiativ Stockholms budget:

 • Bättre arbetsvillkor och höjda löner inom välfärdsyrken
 • Kvinnors makt och inflytande ska stärkas: 12 miljoner till nytt föreningsbidrag till kvinnoorganisationer och kvinnohus i Järva
 • Jobb till kvinnor: 26 miljoner till fler stadsdelsmammor och yrkes- och studievägledning för kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden
 • Förstärkning förskola: 190 miljoner till lönelyft för barnskötare och mindre barngrupper, arbetskläder till förskolans personal
 • 5 miljoner till mensskydd i skolan och på stadens arbetsplatser
 • Bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och barn
 • Bilfri innerstad och nedläggning av Bromma flygplats
 • 6 miljoner till satsning på skolfrukost