Hoppa till innehållet

Bekämpa segregationen och rasismen

Vår toppkandidat Hero Rashid till vänster, med Kvinnocenter Tensta-Hjulsta

Stockholm är en segregerad stad, och samhällsklyftorna fortsätter att öka. Rasism och diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden leder till att många människor sitter fast i arbetslöshet, trångboddhet och utanförskap. Den senaste tiden har även hatbrotten ökat och såväl afrofobi som islamofobi är utbredd. Barn och ungas framtid påverkas i stor utsträckning av vilken stadsdel de bor i och var deras föräldrar är födda. Därför behöver politiken en omstart. En ny kraft som står upp för alla i vårt samhälle, inte bara de som är födda i Sverige eller bor i innerstaden. Feministiskt initiativ är den omstarten.

Segregation och ojämlika livsvillkor har länge varit en av Sveriges största utmaningar, inte minst i vår huvudstad. I många av Stockholms förorter präglas människors vardag av ekonomisk utsatthet, en bristande skolgång, trångboddhet, arbetslöshet och gängvåld. Feministiskt initiativ arbetar för ett inkluderande och antirasistiskt Stockholm som inte bara straffar våldet, utan också förebygger det.

Med den nuvarande politiken, som innebär mindre pengar till skolan, utförsäljningar och få satsningar för att ta itu med långtidsarbetslösheten, kommer segregationen i Stockholm att fortsätta öka. Våldet kommer fortsätta att öka. För att bryta segregationen behövs en aktiv omfördelningspolitik och satsningar på de skolor, områden och grupper som drabbas värst av segregationen: kvinnor, barn och ungdomar i förorterna.

Därför vill vi:

 • Införa Sluta skjut
 • Praktiskt boendestöd till ensamstående föräldrar
 • Stärka jobbtorgen och öronmärka jobb till kvinnor långt från arbetsmarknaden
 • Fler sommar- och feriejobb till ungdomar
 • Öppna ett våldspreventivt center i Stockholm
 • Bygga fler hyresrätter med rimliga hyror
 • Anställ fler fältassistenter i varje stadsdel
 • Skolsocionomer som kan stödja elever i utsatthet
 • Inför tvålärarsystem i Stockholm och satsa på fler specialpedagoger och speciallärare
 • Öka resurserna till tjejer och flickors organisering
 • Införa ett stadsövergripande program mot rasism
 • Öka resurserna till socialtjänsten
 • Satsa på föreningslivet och fritidsaktiviteter i våra förorter
 • Fler stadsdelsmammor med egen erfarenhet av att vara ny i Sverige
 • Yrkes- och studievägledning för kvinnor långt ifrån arbets­marknaden
 • Rusta upp centrum och återta centrum som missköts
 • Stärka arbetet mot diskriminering genom samarbetsavtal med antidiskrimineringsbyråer