Hoppa till innehållet

Kulturliv för alla

Biblioteken är hotade. Vi måste se till att alla får tillgång till ett öppet, välsorterat bibliotek!

De grönblåas marknadsstyrda kulturvision utgör ett hot mot den tillgängliga kulturen. Det krävs stora satsningar för att stimulera Stockholms kulturliv, stötta kulturarbetare och kulturutövare, öka tillgängligheten för våra barn, och skapa långsiktig hållbarhet inom sektorn. Feministiskt initiativ vill att tillgängligheten till kunskap, konst och kulturella uttryck ska vara en grundprincip i samhället.

Kulturskolan är en viktig del i att skapa ett intresse för konst och kultur hos barn och unga. Ändå har dess verksamheter fått stå tillbaka under den senaste mandatperioden. Mindre utbud av ämnen, färre lektioner, större barngrupper och sämre arbetsvillkor för lärarna är resultatet av den senaste mandatperioden. Alternativet är privata kulturskolor som många föräldrar inte har råd med. För att barn och unga ska bli nyfikna och intresserade av konst, teater, musik och annat, måste utbudet vara stort och varierat.

Bibliotek är viktiga för såväl läslust som sammanhållning i vår stad. På biblioteken kan vi mötas och få inspiration till mer läsning och de är en viktig demokratisk arena. Skolbibliotek och öppna bibliotek i stadsdelarna skapar en stad där fler vill mötas och umgås med sina grannar.

Därför vill vi:

  • Genomföra ett bibliotekslyft i staden med fler bibliotekarier, längre öppettider, fler aktiviteter och skolbibliotek i varje skola
  • Tryggare anställningar och bättre arbetsvillkor för kulturarbetare
  • Kulturhus i varje stadsdel, med fokus på våra förorter
  • Satsa mer där färre barn tar del av kulturskolan
  • Fler ateljéplatser till lägre hyror
  • Förbättra samarbetet mellan skolan och Kulturskolan
  • Involvera nationella minoriteter och urfolk i utvecklingen av kulturskolans kursutbud