Hoppa till innehållet

Jämlik skola

Stockholms skolor ska vara likvärdiga och anpassade för alla – inte vinstmaskiner för skolmiljardärer.

En jämlik utbildning och trygg skolgång för alla är grunden för ett demokratiskt samhälle och bättre livsvillkor för dess invånare. Därför måste vi satsa på skolan och se till att den är likvärdig och anpassad för alla oavsett var i staden en bor.

Skolan är den viktigaste faktorn för att barn och unga ska ha en trygg framtid. Barns möjlighet att ta till sig kunskap ska inte villkoras av bristfällig finansiering. Vi behöver öka lärartätheten och samtidigt komplettera med andra vuxna i skolan som avlastar lärare. Lärare ska ha tid och utrymme att planera och genomföra undervisning och inte behöva agera administratörer.

Skolan ska inte vara en vinstmaskin för riskkapitalbolag. Vi vill genast sätta stopp för alla vinster i skolan och att våra gemensamma skattepengar istället går till eleverna. För att Stockholm ska vara en stark välfärdsstad för alla måste vi börja med våra barn. Vi måste säkra deras rätt till kunskapsutveckling och möta deras individuella behov.

Därför vill vi:

 • Sätta stopp för vinster i skolan
 • Stoppa utförsäljningen av skolfastigheter
 • Förstärka elevhälsan och införa maxtak för elev per skolkurator
 • Öka lärartätheten
 • Säkra resursskolans framtid
 • Arbetskläder till förskolepersonal
 • Införa maxtak på barngruppernas storlek i förskolan
 • Klasspeng istället för skolpeng
 • Gratis mensskydd i skolan
 • Simskola från förskoleklass
 • Skolbibliotek i varje skola
 • Erbjuda frukost i skolan och på fritids