Hoppa till innehållet

Klimaträttvisa nu!

Bild från Fridays for future stora klimatdemonstration i Stockholm i början av sommaren.

Klimatkrisen är det största hotet mot mänskligheten och planeten. Vi måste genast vända utvecklingen för att hålla oss inom Parisavtalets mål. Det som krävs är en riktig omställning. Feministiskt initiativ driver en systemkritisk klimatpolitik, som sätter framtida generationer före fossilindustrin och vinstintressen, och vill att Sveriges huvudstad går i fronten för klimatomställningen.

Många känner stor oro och hopplöshet inför framtiden, men med radikala förslag för en hållbar omställning kan vi säkra en planet även för kommande generationer. Utan en omedelbar minskning av fossila utsläpp kommer vi inte klara Parisavtalets 1,5 graders-mål. Enligt IPCC har vi tre år på oss. Samlad klimatforskning har ett tydligt budskap till världens rikaste städer: vi måste gå före i omställningen.

Det finns en övertro på att marknaden och teknikutveckling kommer att lösa klimatkrisen. Andra partier föreslår elbilar och laddstolpar som lösning, men alla rapporter säger samma sak: vi kan inte köra elbil ut ur klimatkrisen. Vi vill därför se en innerstad helt fri från privatbilism och en ytterstad med bilfria zoner. Med utbyggd kollektivtrafik och sammanhängande cykelnät bygger vi en stad för framtiden. Stockholm behöver en progressiv klimatpolitik – i framkant i klimatarbetet.

Vi kompromissar aldrig med klimatet.

Därför satsar vi på:

 • Att Stockholms innerstad blir bilfri, och att ytterstaden har bilfria zoner
 • Mål om hållbarhet istället för tillväxt
 • Främja kollektivtrafik, gångtrafik och cykelvägar
 • Utlys klimatnödläge
 • Bromma flygplats ska stängas, utan att Arlanda byggs ut
 • Stärk stadens cirkulära ekonomi
 • Utöka naturreservaten och ängsmarken, satsa på stadsodlingar och mikrojordbruk
 • Stärka den lokala matsäkerheten genom att odla mer lokalt
 • Vegetarisk kost som norm i stadens verksamheter
 • Inrätta fler dricksvattenfontäner i Stockholm
 • Fossilfria och miljöeffektiva transporter
 • Införa en klimatbudget som upptar alla utsläpp som stadens medborgare genererar – och sanktioner om budgeten övertrasseras
 • Skydda den biologiska mångfalden
 • Förbud av fossilreklam