Hoppa till innehållet

Rädda hyresrätterna

Hyresrätterna i Stockholm blir färre. Sedan 2020 har 1217 lägenheter ombildats.

Bostadskrisen är ett faktum, med en bostadsmarknad som är diskriminerande och ohållbar. Den senaste mandatperiodens utförsäljningar av hyresrätter har bara förvärrat situationen. Ett tryggt boende är nyckeln till ett tryggt liv. Då behövs en bostadsmarknad som är anpassad efter människors behov och livsvillkor – inte deras plånböcker. Feministiskt initiativ är hyresrättspartiet som sätter människor före marknaden.

Stockholm ska vara en stad där också unga, äldre, välfärdsarbetare, nyanlända, ensamstående föräldrar och våldsutsatta kan ha råd att bo och få en fristad. Att köpa en bostad är för många helt uteslutet, och de nya hyresrätterna som byggts har skyhöga hyror. Bostadsförmedlingen har dessutom en snittid på 9 år, med få lägenheter stora nog för barnfamiljer.

De kommunala bostadshusen säljs till stora fastighetskoncerner som inte har några ambitioner att förvalta dem. Det har i flera år rapporterats om mögel, missförhållanden och vanskötsel hos många av de privata värdarna i våra förorter. Det är skamligt! Vi kan aldrig acceptera att människor ska bo med vattenskador och uselt underhållsarbete.

Bostadsbristen drabbar kvinnor särskilt hårt. Det är i majoritet kvinnor som är beroende av hyresrätter med rimliga hyror. Dessutom är det livsavgörande för den kvinna som flyr våld att kunna skapa ett hem på en trygg plats. I Stockholm finns ett förturssystem men det fungerar dåligt och 2 av 3 får avslag. Det vill vi ändra på.

Därför jobbar vi för:

  • Ett tvärstopp av utförsäljningarna av allmännyttiga bostäder
  • Bygga bort bostadsbristen med fler hyresrätter i varierande storlek och med rimlig hyra
  • Införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn
  • Återkommunalisera de fastigheter som misskötts
  • Ett studentsbostadslyft så att fler studenter har råd och möjlighet att bo i staden