Hoppa till innehållet

Våra politiker

Fi Stockholms kommunfullmäktigegrupp 2018-2022

Lisa Palm
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden
E-post: lisa.palm@stockholm.se

Anna Rantala Bonnier
Vice gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden
E-post: anna.bonnier@feministisktinitiativ.se

Madeleine Kaharascho Fridh
Ersättare i kommunfullmäktige
E-post: madeleine.fridh@feministisktinitiativ.se

Maria Jansson
Ersättare i kommunfullmäktige
E-post: maria.jansson@feministisktinitiativ.se

Malin Ericson
Ersättare i kommunfullmäktige och trafiknämnden
E-post: malin.ericson@feministisktinitiativ.se

Våra andra politiker

Tomas Agnemo
Ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
E-post: tomas.agnemo@feministisktinitiativ.se

Luis Lineo
Ledamot i kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
E-post: luis.lineo@feministisktinitiativ.se

Karin Ploen
Ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
E-post: karin.ploen@feministisktinitiativ.se

Antonia Simon
Ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd
E-post: antonia.simon@feministisktinitiativ.se

Sara Soumah
Ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd
E-post: sara.soumah@feministisktinitiativ.se

Paulina Sokolow
Ersättare i kulturnämnden
E-post: paulina.sokolow@feministisktinitiativ.se

Jessica Smaaland
Ersättare i stadsbyggnadsnämnden
E-post: jessica.smaaland@feministisktinitiativ.se

Angelo Tapia
Ersättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
E-post: angelotapia1985@live.se