Hoppa till innehållet

Fi föreslår: Öppna ett kvinnoföreningshus i Järva

Publicerad i Nyhetsbyrån Järva 3 juni 2022

Det behövs ett nytt kvinnoföreningshus i Järva där nattvandrande mammor, tjej- och kvinnoföreningar och sociala företag riktade mot kvinnor kan samlas. Det skriver två företrädare för Feministiskt initiativ i en debattartikel.

Efter nedstängningen av Tensta träff har Järvas starka föreningsliv fått lida, och kvinnors organisering har fått ta den största smällen. Nattvandrande mammor, lokala kvinnoföreningar och tjejnätverk vittnar om en enorm brist på trygga rum och mötesplatser. Efter påtryckningar från Feministiskt initiativ har stadsdelsförvaltningen börjat samordna helgträffar för nattvandrare – men det räcker inte. 

En viktig målsättning i stadens jämställdhetsprogram är att stärka kvinnors makt och inflytande. Det grönblåa styret hyllar gärna Järvamammornas engagemang, men lägger inga resurser på kvinnornas organisering. I den styrande majoritetens budget för 2022 läggs miljoner på ordningsvakter och övervakningskameror, medan satsningar på skolan, våldsförebyggande arbete och civilsamhället nedprioriteras.

Feministiskt initiativ vill skapa en välfärdsstad som satsar på kvinnor och barn. Det har vår prioritet sedan vi valdes in i Stockholms kommunfullmäktige 2014. Vi vet att möjligheten för kvinnor att organisera sig är centralt för ett inkluderande och demokratiskt samhälle.

Därför har vi länge drivit förslaget om att öppna ett kvinnoföreningshus i Järva. I vår oppositionsbudget för Stockholms stad la vi 12 miljoner till nytt föreningsbidrag till kvinnoorganisationer och kvinnoföreningshus i Järva och 26 miljoner till fler stadsdelsmammor och yrkes- och studievägledning för kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden. 

Genom ett kvinnoföreningshus kan vi skapa en mötesplats för att lyfta och stärka tjejer och kvinnors makt och inflytande – i sina egna liv och i samhället i stort. Som lokalt engagerade Järvabor vet vi hur otroligt efterfrågat en sådan mötesplats är. 

I ett kvinnohus kan nattvandrande mammor, tjej- och kvinnoföreningar och sociala företag riktade mot kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden samlas för att organisera sig och stärka varandra. Eftersom utrikesfödda kvinnor står längst ifrån arbetsmarknaden, i hög grad utsätts för diskriminering och har svårt att göra sina röster hörda i samhället, menar vi att det är oerhört viktigt att göra en särskild satsning på kvinnors organisering i Järvaområdet. 

I väntan på en fast samlingslokal för kvinnoföreningar i stadsdelen är vårt tält under Järvaveckan ett kvinnohus. Vi välkomnar alla som värnar om och kämpar för kvinnors och tjejers livsvillkor och rättigheter. Genom att stärka tjejer och kvinnors organisering, stärker vi hela Järva.

Hero Rashid (Fi), toppkandidat i Stockholms kommunval
Karin Ploen (Fi)
, gruppledare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och förstanamn i Stockholms regionval

%d